Вітаємо на сайті Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • Переможний вісник - інформаційний ресурс Миколаївського ОІППО з актуальною інформацією для педагогів Миколаївської області в період воєнного стану

  Загальноінститутське дослідження

  Тема: Організаційне та змістово-технологічне забезпечення неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти

  Реєстраційний номер: 0118U000567

  Установа: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: Укр НТІ рішення від 29.03.2018

  Мета: розроблення та наукове обґрунтування моделі неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти

  Завдання:

  • Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, уточнити понятійний апарат дослідження.
  • Визначити й теоретично обґрунтувати наукові підходи до проектування змісту післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти та принципи його реалізації.
  • Розробити технологію професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти.
  • Спроєктувати модель неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти, визначити умови її реалізації (освітнє середовище закладу післядипломної педагогічної освіти).
  • Експериментально перевірити ефективність розробленої моделі в регіональних умовах.
  • Розробити науково-методичні рекомендації упровадження розробленої моделі в систему післядипломної педагогічної освіти

  Напрями науково-дослідної роботи

  регіональний рівень:

  розроблення та використання:

  • освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;
  • науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення освітнього процесу;

  інституційний рівень:

  • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.

  Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: квітень 2018 року–червень 2023 року

  Очікувані результати:

  Реалізація науково-дослідної роботи забезпечить:

  • реалізацію моделі неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти;
  • розробка науково-методичного супроводу неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти педагогічних працівників;
  • розробка технології діагностики ефективності організаційного та змістово-технологічного забезпечення неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти

  Організації-партнери: заклади освіти області

  Науковий керівник: Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Паспорт науково-дослідної роботи