Вітаємо на сайті Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Переможний вісник - інформаційний ресурс Миколаївського ОІППО з актуальною інформацією для педагогів Миколаївської області в період воєнного стану

Освітні програми

Початкова школа

РостокІнтелект України

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання.

Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до:

  • самоорганізації;
  • самонавчання;
  • саморозвитку.

Основні завдання проекту:

  • підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції;
  • гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих у науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.

Покликання на сайт підтримки проекту «Росток»
Освітня програма початкової школи «Педагогічна технологія «Росток» цикл І (1–2 класи)
Перелік закладів загальної середньої освіти Миколаївської області, які реалізують науково-педагогічний проект «Росток»
Інформація про проведення заходів щодо реалізації проекту «Росток»
Методичні та інформаційні матеріали для педагогів

Згідно з висновком ДСЯО освітня програма початкової освіти в науково-педагогічному про’кті «Інтелект України» цикл І (1-2 класи) (наук. кер. Гавриш І. В.) відповідає новому Держстандарту початкової освіти та затверджена як нетипова освітня програма початкової школи.

«Інтелект України» в базовій школі