Вітаємо на сайті Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • Переможний вісник - інформаційний ресурс Миколаївського ОІППО з актуальною інформацією для педагогів Миколаївської області в період воєнного стану

  Завершено підготовку тренерів Миколаївської області щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)

  26/05/2021

  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2021 року № 4.5/531-21 «Про підготовку тренерів для тренерів щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) у період із 31.03.2021 до 21.05.2021» за Типовою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників серед сотні дошкільниць країни пройшли навчання від Миколаївської області чотири представниці:
  Сокуренко Олена Олексіївна, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
  Олійник Лія Миколаївна, доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
  Романюк Ірина Анатоліївна, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Миколаївської міської ради;
  Головня Валентина Юріївна, вихователь-методист Миколаївського закладу дошкільної освіти №123 Миколаївської міської ради.
  Підвищення кваліфікації відбувалося за дистанційною, мережевою формами навчання шляхом проведення інтерактивних вебінарів, відеоконференцій, онлайн-практикумів, обговорення актуальних питань та обміну досвідом щодо впровадження оновленого Стандарту. Опанували 16 взаємопов’язаних тем, за змістом яких виконували самостійні роботи, а на етапі завершення навчання ˗ склали підсумковий тест. Засвоєння змісту Програми передбачало 45 год, із них:
  6 год – лекційні заняття, 26 год – практична робота, 11 год – самостійна робота, 2 год – підсумкові заходи.
  У результаті навчання актуалізувалися загальні компетентності та вдосконалювалися професійні. Активне вправляння в розробленні змістово-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Стандарту сприяло:
  ● опануванню стратегії, структури, цілі, змісту і завдань оновленого Стандарту;
  ● вибору варіантів у здійсненні суб’єкт-суб’єктної взаємодії і міжособистісного спілкування з дітьми дошкільного віку, їхніми батьками або особами, що їх замінюють;
  ● визначенню особливостей ефективного планування освітнього процесу з урахуванням оновленого змісту Стандарту;
  ● стимулюванню до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес закладу освіти та можливостей адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для підвищення якості дошкільної освіти.
  Під час випускної зустрічі учасниць навчання з авторами оновленого Базового компонента дошкільної освіти, представниками МОНУ та державної установи «Український інститут розвитку освіти» Миколаївську область представлено поетичними рядками (ідея ˗ Наталії Літвінової, вихователя-методиста Миколаївського закладу дошкільної освіти № 60 Миколаївської міської ради).

  Січень, Новий рік і свята для всього світу ˗
  А в нас новина – Базовий компонент дошкільної освіти.
  Що далі?
  Як працювати?
  Що з цим робити?
  На навчання негайно слід іти!
  Де курси якісні нам знайти?
  Для всіх регіонів країни –
  Курси МОН України.
  Усіх фахівців запросили в момент
  Обговорити новий документ.
  Із півночі, півдня, із заходу, сходу
  Зібралось на курсах багато народу.
  Два місяці ми докладали зусилля –
  Вчились навчати наше дошкілля.
  Як берегти самоцінність дитинства,
  Щоб здібності в кожній дитині розкрити –
  Умови найкращі для цього створити.
  Складники стандарту ретельно вивчали,
  Освітні напрями відпрацювали.
  Щоб кращою стала дошкільна освіта,
  Національна зростала еліта.
  Ґрунтовні знання надали всім нам –
  Ми щиро вдячні нашим тренерам!
  І щоб у вінку дошкілля країни
  Наша область розквітла щасливо –
  У свій Миколаївський край
  Отриманих знань несемо урожай.
  Заради дитинства своїми діями
  Дошкілля окрилимо нашими мріями!
  Наші співпраця, натхнення і досвід,
  Здатні змінити на краще увесь світ!