26 Травня 2021

Завершено підготовку тренерів Миколаївської області щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2021 року № 4.5/531-21 «Про підготовку тренерів для тренерів щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) у період із 31.03.2021 до 21.05.2021» за Типовою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників серед сотні дошкільниць країни пройшли навчання від Миколаївської області чотири представниці:
Сокуренко Олена Олексіївна, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Олійник Лія Миколаївна, доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Романюк Ірина Анатоліївна, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Миколаївської міської ради;
Головня Валентина Юріївна, вихователь-методист Миколаївського закладу дошкільної освіти №123 Миколаївської міської ради.
Підвищення кваліфікації відбувалося за дистанційною, мережевою формами навчання шляхом проведення інтерактивних вебінарів, відеоконференцій, онлайн-практикумів, обговорення актуальних питань та обміну досвідом щодо впровадження оновленого Стандарту. Опанували 16 взаємопов’язаних тем, за змістом яких виконували самостійні роботи, а на етапі завершення навчання ˗ склали підсумковий тест. Засвоєння змісту Програми передбачало 45 год, із них:
6 год – лекційні заняття, 26 год – практична робота, 11 год – самостійна робота, 2 год – підсумкові заходи.
У результаті навчання актуалізувалися загальні компетентності та вдосконалювалися професійні. Активне вправляння в розробленні змістово-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Стандарту сприяло:
● опануванню стратегії, структури, цілі, змісту і завдань оновленого Стандарту;
● вибору варіантів у здійсненні суб’єкт-суб’єктної взаємодії і міжособистісного спілкування з дітьми дошкільного віку, їхніми батьками або особами, що їх замінюють;
● визначенню особливостей ефективного планування освітнього процесу з урахуванням оновленого змісту Стандарту;
● стимулюванню до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес закладу освіти та можливостей адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для підвищення якості дошкільної освіти.
Під час випускної зустрічі учасниць навчання з авторами оновленого Базового компонента дошкільної освіти, представниками МОНУ та державної установи «Український інститут розвитку освіти» Миколаївську область представлено поетичними рядками (ідея ˗ Наталії Літвінової, вихователя-методиста Миколаївського закладу дошкільної освіти № 60 Миколаївської міської ради).

Січень, Новий рік і свята для всього світу ˗
А в нас новина – Базовий компонент дошкільної освіти.
Що далі?
Як працювати?
Що з цим робити?
На навчання негайно слід іти!
Де курси якісні нам знайти?
Для всіх регіонів країни –
Курси МОН України.
Усіх фахівців запросили в момент
Обговорити новий документ.
Із півночі, півдня, із заходу, сходу
Зібралось на курсах багато народу.
Два місяці ми докладали зусилля –
Вчились навчати наше дошкілля.
Як берегти самоцінність дитинства,
Щоб здібності в кожній дитині розкрити –
Умови найкращі для цього створити.
Складники стандарту ретельно вивчали,
Освітні напрями відпрацювали.
Щоб кращою стала дошкільна освіта,
Національна зростала еліта.
Ґрунтовні знання надали всім нам –
Ми щиро вдячні нашим тренерам!
І щоб у вінку дошкілля країни
Наша область розквітла щасливо –
У свій Миколаївський край
Отриманих знань несемо урожай.
Заради дитинства своїми діями
Дошкілля окрилимо нашими мріями!
Наші співпраця, натхнення і досвід,
Здатні змінити на краще увесь світ!