Вітаємо на сайті Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • Переможний вісник - інформаційний ресурс Миколаївського ОІППО з актуальною інформацією для педагогів Миколаївської області в період воєнного стану

  Засідання обласного методичного активу для вчителів географії та економіки ЗЗСО області на тему «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Географія» та «Економіка» у закладах загальної середньої освіти

  28/08/2021

  26 серпня 2021 року в дистанційному режимі кафедрою педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО проведено засідання обласного методичного активу для вчителів географії та економіки ЗЗСО області на тему «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Географія» та «Економіка» у закладах загальної середньої освіти Миколаївської області у 2021–2022 навчальному році».
  Мета заходу: організація освітнього процесу з географії у 2021–2022 навчальному році з урахуванням Національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.
  Відкрила засідання методактиву Ольга Германівна Захар, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи МОІППО, яка висвітлила особливості впровадження Державного стандарту
  базової середньої освіти та в освітній процес, зокрема під час вивчення географії.
  Про важливість упровадження елементів медіаосвіти на заняттях із географії для сучасного педагога розповів Запорожченко Максим Володимирович, методист навчально-методичної лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування МОІППО, який зазначив, що в учнів повинне сформуватися критичне мислення, а дослідницьке сприйняття медіа має стати нормою для сучасного учня.
  Слюсар Ольга Іванівна, методист кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО, сконцентрувала увагу на змісті шкільного курсу географії, його структурі, послідовності вивчення розділів і тем, очікуваних результатах навчально-пізнавальної діяльності учнів, що мають бути сформовані у процесі вивчення предмета, навчальних програмах, які було оновлено. При цьому методист наголосила, що краєзнавчий компонент має бути спрямований на формування свідомого громадянина України, адже патріотом може стати лише той, хто знає і любить рідну землю, долучається до розвитку своєї малої Батьківщини.

  У своєму виступі вона також висвітлила основні завдання сучасної шкільної економічної освіти, що представлена двома компонентами:
  перший – це формування в учнів системних економічних знань та вмінь, другий – формування компетентностей підприємливості та фінансової грамотності.
  Кобернік Сергій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, розповів присутнім про

  виконання аналітичних завдань та досліджень, спрямованих на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, розв’язання географічних, економічних та соціально-економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, що пропонуються під час виконання програмних практичних робіт. Через них і реалізується практична спрямованість курсу географії.
  Про формування в учнів картографічних компетенцій вищого рівня – уміння аналізувати географічні об’єкти за допомогою карт, визначати їх динаміку, робити географічні прогнози, моделі, застосовувати карту під час
  проведення географічної експертизи та проєктування – розповів у своєму виступі Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання
  Національного університету «Львівська політехніка». У робот і методичного активу взяли участь 45 осіб.