1 Грудня 2021

Восьме засідання обласної педагогічної Відкритої студії «Наука і ми»

30 листопада 2021 року в онлайн-режимі відбулося восьме засідання обласної педагогічної Відкритої студії «Наука і ми» на тему «Високі технології для людини ХХІ століття» (далі – Студія).

Мета заходу ‒ підвищення якості навчання природничих дисциплін шляхом збагачення знань учителів і учнів про сучасні досягнення фундаментальних наук та популяризація досягнень вітчизняних учених.

Студія ініційована й започаткована кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій МОІППО у 2013 році.

Учасників заходу привітав директор МОІППО Шуляр Василь Іванович, д.пед.н., доцент, професор кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти, заслужений учитель України.

Гості Студії – відомі вчені природничих і технічних наук.

Щерба А. А., д.техн.н., професор кафедри теорії електротехніки Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», завідувач відділу електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки, член-кореспондент НАНУ; Коваленко Н. О., к.техн.н., доцент кафедри готельного та ресторанного бізнесу Одеської національної академії харчових технологій; Коваленко О. О., д.техн.н., завідувачка кафедри біоінженерії та води Одеської національної академії харчових технологій, порушили такі питання: електродинамічні технології в сучасній енергетиці, гастрономічна фізика, міграція забруднювальних речовин пластику в питну воду в процесі зберігання.    

Клименко Л. О., к.пед.н., завідувач кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО, заслужений працівник освіти України,  модератор Студії, представила перші  наукові роботи учнів – переможців обласного фестивалю «Моя STEM-ідея» для учнів 1–11 класів.

Особливий інтерес викликав виступ юного мірмікіпера Рубана Сергія, учня 7 класу Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради, про життя мікросвіту і його власні надбання в зберіганні та розведенні мурах.

Адміністрація інституту та працівники кафедри висловлюють щиру подяку керівникам освітніх установ області за створення умов для акмеозростання педагога: забезпечення участі в засіданні Студії  113 учителя-природничника, методистів методичних районних (міських) кабінетів (центрів), які курують предмети природничо-математичного циклу; керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів фізики, хімії, біології; молодих перспективних учителів природничих дисциплін; учнів.