Вітаємо на сайті Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • Переможний вісник - інформаційний ресурс Миколаївського ОІППО з актуальною інформацією для педагогів Миколаївської області в період воєнного стану

  Театралізація в літературній освіті НУШ

  19/06/2024

  17 червня 2024 року в режимі онлайн відбулося друге засідання обласної творчої групи словесників «Театральна педагогіка на уроках літератури в середній школі», що мало на меті поглиблення знань учителів у галузі театральної педагогіки, розвиток їхніх професійних умінь і навичок організації театралізованої діяльності учнів під час вивчення художнього твору в НУШ. 

  Мотивуючи колегинь до роботи, Ольга Мхитарян, доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО, наголосила на важливості значення реалізації потужного художньо-педагогічного потенціалу театрального мистецтва в читацькій роботі учнів, що виявляється не лише у формуванні їх акторського досвіду, сприянні розвитку емоційного інтелекту, творчого мислення, самосвідомості й самоефективності, а й у плеканні цінностей гармонійного людського буття. 

  Суттєвому поглибленню знань учасників заходу про використання театральної педагогіки в навчанні літератури на засадах діяльнісного підходу слугував виступ Лариси Дмитрієвої, учителя української мови і літератури, зарубіжної літератури Миколаївського ліцею № 58 Миколаївської міської ради, учителя-методиста, яка підкреслила, що осердям цієї роботи є запровадження під час опрацювання художнього тексту системи цілеспрямованих театральних вправ, які доцільно виконувати в чотирьох площинах: естетичної комунікації, одночасного задіяння вербальних і невербальних засобів, інтеграції дитячої драматизації та акторської гри, самопізнання і самовираження через індивідуальну творчість. 

  У ході практичної частини заняття освітяни детально проаналізували дидактичні можливості модельної навчальної програми «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 7–9 класи» для ЗЗСО (автори: Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Качак Т. Б., Богосвятська А.-М. І., Рудніцька Н. П., Туряниця В. Г.) у контексті її опанування засобами театралізації читацької діяльності школярів із метою подальшого проєктування індивідуальних освітніх продуктів.

  Поповнити методичний арсенал індивідуального методичного інструментарію словесникам удалося завдяки презентації власного педагогічного досвіду впровадження театральних практик у процесі вивчення зарубіжної літератури Олени Огіренко, учителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, заступника директора Миколаївського ліцею № 58 Миколаївської міської ради, учителя-методиста, яка засобами сторітелінгу як мистецтва розповіді вдало висвітлила низку яскравих прикладів театралізованого навчання учнів-читачів в умовах сучасних викликів. 

  Педагогині з особливим задоволенням сприйняли спілкування з вихованцями 10 класу Миколаївського ліцею № 58 Миколаївської міської ради, які впевнено продемонстрували промовисті результати навчання літератури крізь призму театральної педагогіки офлайн і в дистанційному форматі. 

  Щиро дякуємо учасникам за активну та продуктивну роботу! Бажаємо успіхів у генеруванні нових ідей на шляху до театрально-творчого розвитку учнів-читачів!