Вітаємо на сайті Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • Переможний вісник - інформаційний ресурс Миколаївського ОІППО з актуальною інформацією для педагогів Миколаївської області в період воєнного стану

  Про хід реалізації формувального етапу регіонального експерименту «Розвиток цифрової компетентності вчителів англійської мови в умовах післядипломної освіти»

  31/05/2021

  На виконання наказу департаменту освіти і науки Миколаївської державної обласної адміністрації від 03 липня 2019 року № 403 «Про здійснення науково-дослідної експериментальної роботи регіонального рівня на тему «Розвиток цифрової компетентності вчителів англійської мови в системі післядипломної педагогічної освіти» кафедрою педагогіки, психології та менеджменту освіти на базі МОІППО розпочато розвивально-формувальний етап експериментальної роботи.
  Мета полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності андрагогічних умов розвитку цифрової компетентності вчителів англійської мови в системі післядипломної педагогічної освіти.
  Наразі триває розроблення експериментальної методики щодо методів та змісту розвитку цифрової компетентності вчителів англійської мови в системі післядипломної педагогічної освіти.
  Проведено такі компетентнісно та діяльнісно орієнтовані модулі:
  – Цифрові навички сучасного вчителя (15–19 лютого 2021 року).
  – Технології створення та супроводження персонального вебресурсу вчителя (12–13 квітня 2021 року).
  Відбувся перший вебінар пролонгованого обласного сертифікованого заходу «Школа професійного зростання «Digital Teacher» на тему «Створення інтерактивного навчального контенту з англійської мови за допомогою електронних дошок» (23, 30 березня 2021 року).
  Розроблено навчально-методичні матеріали: зазначених вищекомпетентнісно та діяльнісно орієнтованих модулів; першого вебінару пролонгованого обласного сертифікованого заходу «Школа професійного зростання «Digital Teacher».
  Відповідно до мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивного компонентів розвитку цифрової компетентності вчителів англійської мови розроблено та проведено опитування учасників модуля «Цифрові навички сучасного вчителя» і пролонгованого обласного сертифікованого заходу «Школа професійного зростання «Digital Teacher» на тему «Цифрові ресурси для навчання англійської мови».
  Експериментальне дослідження триває відповідно до затвердженої програми.