Навчально-методична лабораторія практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання

 

Мета діяльності:
навчально-методичний та організаційний супровід діяльності психологічної служби системи освіти Миколаївської області в умовах реформування освіти.

Основні завдання:

  • Координація та методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти Миколаївської області в умовах Нової української школи.
  • Впровадження досягнень психологічної і соціально-педагогічної науки та кращого професійного досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби.
  • Розвиток професійної компетентності працівників психологічної служби області.


Сливінська Тетяна Олександрівна, завідувач лабораторії.

Напрям діяльності: Розвиток  професійної компетентності працівників психологічної служби. Організаційно-методичне керівництво діяльністю працівників психологічної служби системи освіти Миколаївської області.Впровадження та  популяризація кращого досвіду роботи працівників психологічної служби. Координація впровадження проєктів, програм, що діють в Миколаївській області.


Контактна електронна адреса: 
tetiana.slyvinska@moippo.mk.ua

Більше інформації
Освіта: вища, вчитель російської мови та літератури, практичний психолог в системі освіти.

Коло методичних інтересів:

  • Організаційно-методичне керівництво діяльністю працівників психологічної служби системи освіти Миколаївської області.
  • Психологічний супровід розвитку особистості на різних етапах життєдіяльності, формування готовності працівників психологічної служби до здійснення професійної діяльності в умовах освітнього закладу.

Алхімова Кльона Юріївна, методист лабораторії.

Напрям діяльності: Навчально-методичний супровід створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища. Підвищення кваліфікації працівників психологічної служби. Навчально-методичний супровід професійної діяльності соціальних педагогів системи освіти Миколаївської області. Впровадження у практику роботи працівників психологічної служби інноваційних проєктів та програм.

Контактна електронна адреса: klona.alkhimova@moippo.mk.ua

Більше інформації
Освіта: вища, психолог.

Коло методичних інтересів:

  • Навчально-методичний супровід професійної діяльності соціальних педагогів системи освіти Миколаївської області.
  • Впровадження у практику роботи працівників психологічної служби інноваційних проектів та програм, підготовка практичних психологів та соціальних педагогів до професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти.

 

Кучеренко Аліна Вікторівна, методист лабораторії.

Напрям діяльності: Навчально-методичний супровід професійної діяльності практичних психологів системи освіти Миколаївської області. Впровадження досягнень психологічної науки у професійну діяльність працівників психологічної служби закладів дошкільної освіти. Навчально-методичний супровід діяльності працівників психологічної служби щодо формування в учасників освітнього процесу ненасильницької моделі спілкування та ціннісного ставлення до сім’ї, батьківства. Підвищення кваліфікації працівників психологічної служби. 

Контактна електронна адреса: alina.kucherenko@moippo.mk.ua

 

Більше інформації
Освіта: вища, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, практичний психолог в закладах освіти.

Коло методичних інтересів:

  • Навчально-методичний супровід професійної діяльності практичних психологів системи освіти Миколаївської області.
  • Впровадження досягнень психологічної науки у професійну діяльність працівників психологічної служби закладів дошкільної освіти.

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 – приймальня

Адреса корпусу № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування