Вітаємо на сайті Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • Переможний вісник - інформаційний ресурс Миколаївського ОІППО з актуальною інформацією для педагогів Миколаївської області в період воєнного стану

  Дослідження структурних підрозділів

  Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освітиКафедра теорії й методики дошкільної та початкової освітиКафедра теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освітиКафедра теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТКафедра філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів

  Тема: Психолого-андрагогічний супровід професійного саморозвитку педагога в умовах реформування середньої освіти

  Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти

  Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 20 лютого 2019 року № 1

  Мета: наукове обґрунтування та впровадження психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах реформування освіти.

  Завдання:

  • Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, уточнити понятійний апарат дослідження.
  • Визначити й теоретично обґрунтувати наукові підходи до психолого-андрагогічного супроводу як фасилітації професійного саморозвитку та самореалізації педагогів в умовах реформування освіти та реалізації концепції «Нова українська школа».
  • Спроєктувати модель психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, визначити умови її реалізації.
  • Розробити технології психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти.
  • Експериментально перевірити ефективність розробленої моделі в регіональних умовах.
  • Розробити науково-методичні рекомендації упровадження розробленої моделі психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у систему післядипломної педагогічної освіти

  Напрями науково-дослідної роботи

  всеукраїнський рівень:

  • розроблення та апробація науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення освітнього процесу;

  регіональний рівень:

  • розроблення та використання науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення освітнього процесу;

  інституційний рівень:

  • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.

  Терміни: 2019–2023 рр.

  Очікувані результати:

  Реалізація експерименту / проєкту / науково-дослідної роботи забезпечить:

  • реалізацію моделі психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти;
  • розроблення методичних рекомендацій щодо психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти;
  • розроблення технологій діагностики ефективності психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти

  Організації-партнери: заклади освіти області

  Науковий керівник: Тихонова Тетяна Валентинівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Паспорт науково-дослідної роботи

  Тема: Підвищення фахової компетентності педагогічних працівників із формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

  Експериментальні заклади освіти: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: Рішення вченої ради МОІППО (протокол від  20 січня 2017 року № 1)

  Мета роботи: апробувати науково-теоретичні та методичні аспекти підвищення фахової компетентності педагогічних працівників із формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

  Завдання роботи:

  •  Апробувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
  •  Розробити модель науково-методичного супроводу формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
  • Провести науково-методичні та навчально-практичні заходи зазначеної проблематики для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та початкової школи

  Напрям науково-дослідної роботи

  регіональний рівень:

  • розроблення та використання освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;

  інституційний рівень:

  • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.

  Терміни: початок – січень 2017 р.; кінець – грудень 2021 р.

  Очікувані результати: реалізація науково-дослідної роботи забезпечить удосконалення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи відповідно до вимог Нової української школи

  Організації-партнери: заклади освіти області

  Науковий керівник: Сокуренко Олена Олексіївна, кандидат  педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Паспорт науково-дослідної роботи

  Тема:

  Компетентнісно-діяльнісна парадигма мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

  Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти

  Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 29 листопада 2018 року № 7

  Мета: реалізація компетентнісно-діяльнісної парадигми мовно-літературної та художньо-естетичної освіти у закладах загальної середньої освіти Миколаївської області.

  Завдання:

  • Вивчення потреб учителів мовно-літературного та художньо-естетичного циклів щодо необхідної наукової, методичної, практичної допомоги з проблеми реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу на уроках Нової української школи.
  • Наукове і методичне опрацювання теми дослідження у вигляді наукових статей, тез та виступів на науково-теоретичних і науково-практичних конференціях різного рівня.
  • Пошук (розробка), апробація та впровадження в практику освітньої діяльності методів, методик, прийомів, засобів та технологій компетентнісно-діяльнісних уроків мовно-літературного та художньо-естетичного циклів Нової української школи.
  • Створення онлайнового ресурсу кафедри з представленням наукових та методичних розробок для широкого використання в освітньому процесі

  Напрями науково-дослідної роботи

  всеукраїнський рівень:

  • розроблення та апробація освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;

  регіональний рівень:

  • розроблення та використання освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;

  інституційний рівень:

  • використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів.

  Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: січень 2018 року – грудень 2024 року

  Очікувані результати: реалізація науково-дослідної роботи забезпечить удосконалення професійної компетентності учителів мовно-літературного та художньо-естетичного циклів відповідно до вимог Нової української школи

  Організації-партнери: заклади освіти області

  Науковий керівник: Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Паспорт науково-дослідної роботи

  Тема: Екстраполяція методів пізнання природи на навчальний процес як засіб  формування природничо-наукової компетентності учнів

  Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти

  Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 26 квітня 2017 року № 4

  Мета: створення системи заходів удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в освітній процес методів пізнання природи в ході підвищення кваліфікації.

  Завдання:

  • Виявлення рівнів навичок і вмінь спостереження, вимірювання, постановки навчального експерименту респондентів контрольної та репрезентативної вибірок учителів та учнів до і після педагогічного експерименту.
  • Створення системи заходів удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в освітній процес методів пізнання природи в системі післядипломної педагогічної освіти.

  Напрями науково-дослідної роботи

  інституційний рівень:

  • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.

  Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: квітень 2017 року – грудень 2021 року

  Очікувані результати:

  Реалізація експерименту / проєкту / науково-дослідної роботи забезпечить:

  • удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в освітній процес методів пізнання природи за створеною системою заходів під час підвищення кваліфікації;
  • формування в учнів природничо-наукової компетентності;
  • високу мотивацію в учнів розвитку інтересу до вивчення природничих дисциплін

  Організації-партнери: заклади освіти області

  Науковий керівник: Клименко Людмила Олександрівна, Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Паспорт науково-дослідної роботи

  Тема: Науково-методичні засади підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми

  Експериментальні заклади освіти: Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти

  Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: рішення вченої ради МОІППО, протокол від 25 січня 2017 року № 1

  Мета: визначення та обґрунтування науково-теоретичних і методичних складових системи розвитку професійної компетентності вчителів-суспільствознавців, а також умов її підвищення в ході реалізації сучасної освітньої парадигми.

  Завдання:

  • Науково-організаційне забезпечення науково-дослідної роботи (визначення мети, завдань, гіпотези дослідження, напрямів дослідження та їх персоналізація, обгрунтування теми).
  • Організаційно-методичне забезпечення науково-дослідної роботи (створення творчих груп, укладання угод тощо).
  • Розроблення науково-теоретичних положень із теми дослідження.
  • Розроблення й упровадження моделі системного підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми.
  • Організація та проведення заходів навчально-практичного та науково-методичного характеру для вчителів-суспільствознавців області.
  • Підготовка науково-методичних публікацій про хід і результати дослідження.
  • Друк навчально-методичних матеріалів на допомогу вчителям-суспільствознавцям.
  • Упровадження моделей навчальних занять із предметів освітньої галузі «Суспільствознавство».  
  • Моніторингові дослідження відповідно до етапів роботи.
  • Узагальнення результатів науково-дослідної роботи, розроблення рекомендацій, визначення перспектив упровадження моделі «Система підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми».
  • Поширення досвіду науково-дослідної роботи

  Напрями науково-дослідної роботи

  регіональний рівень:

  • розроблення та використання освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;

  інституційний рівень:

  • використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів;
  •  

   розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.

  Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: січень 2017 року – грудень 2021 року

  Очікувані результати:

  Реалізація експерименту / проєкту / науково-дослідної роботи забезпечить:

  • Науково-практичне розроблення проблеми розвитку професійної компетентності вчителів-суспільствознавців, а також умов її підвищення в ході реалізації сучасної освітньої парадигми.
  • Розроблення та упровадження моделі системного підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми, а також навчально-(науково)-методичного забезпечення до неї. 
  • Розвиток інноваційної складової підвищення кваліфікації вчителів освітньої галузі «Суспільствознавство».
  • Актуалізація суспільствознавчої освіти в регіоні на засадах Нової української школи та інших сучасних освітніх стратегій 

  Організації-партнери: 

  • Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми»
  • Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека
  • Центр європейської політики (Республіка Словаччина)
  • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
  • ГО «Світ розвитку суспільства»
  • ГС «Інститут інтегрального розвитку», м. Київ
  • ГО Територіальна козацька громада міста Миколаєва
  • Державний архів Миколаївської області

  Науковий керівник: Ніколаєв Ігор Євгенович, доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Паспорт науково-дослідної роботи