Склад вченої ради

 1. Шуляр Василь Іванович, голова вченої ради, д.пед.н., доцент, професор кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти, директор Миколаївського ОІППО, заслужений учитель України.
 2. Стойкова Вікторія Володимирівна, член ученої ради, к.пед.н., заступник директора з науково-педагогічної роботи МОІППО.
 3. Захар Ольга Германівна, член ученої ради, к.пед.н., заступник директора з науково-педагогічної роботи МОІППО.
 4. Трубнікова Людмила Володимирівна, член ученої ради, заступник директора з науково-педагогічної роботи МОІППО.
 5. Бабич Альона Володимирівна, член ученої ради, головний бухгалтер МОІППО.
 6. Волос Ольга Василівна, член ученої ради, к.і.н., доцент кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів МОІППО.
 7. Гич Галина Миколаївна, член ученої ради, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО.
 8. Джумська Людмила Вікторівна, член ученої ради, методист навчально-методичної лабораторії управління розвитком регіональної освіти, голова профспілкового комітету МОІППО.
 9. Клименко Людмила Олександрівна, член ученої ради, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій МОІППО.
 10. Коваленко Людмила Михайлівна, член ученої ради, завідувач бібліотеки МОІППО.
 11. Ліскович Олена Володимирівна, член ученої ради, к.пед.н., доцент кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій МОІППО.
 12. Олійник Лія Миколаївна, член ученої ради, к.пед.н., доцент, доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО.
 13. Сокуренко Олена Олексіївна, член ученої ради, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО.
 14. Суріна Ганна Юріївна, член ученої ради, к.ф.н., доцент кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів
 15. Назаренко Людмила Анатоліївна, член ученої ради, к.п.н, доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти
 16. Ніколаєв Ігор Євгенович, д.і.н., завідувач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів МОІППО.
 17. Тихонова Тетяна Валентинівна, член ученої ради, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО.
 18. Домаскіна Марина Анатоліївна, член ученої ради, к.екон.н., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО.
 19. Хозраткулова Ірина Анатоліївна, член ученої ради, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО.
 20. Мілєйко Ольга Олексіївна, член ученої ради, завідувач навчально-методичної лабораторії управління розвитком регіональної освіти МОІППО.
 21. Кулешова Оксана Анатоліївна, член ученої ради, завідувач навчально-методичної лабораторії моніторингу якості освіти та сертифікації МОІППО.
 22. Тюпа Анжела Іванівна, член ученої ради, методист навчально-методичної лабораторії акмеології МОІППО.
 23. Сливінська Тетяна Олександрівна, член ученої ради, завідувач навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання МОІППО.
 24. Пінюгіна Катерина Олександрівна, член ученої ради, методист обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти МОІППО.
 25. Трубнікова Інна Олександрівна, член ученої ради, завідувач лабораторії організації навчального процесу та інформаційного забезпечення МОІППО.

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу №1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 - приймальня

Адреса корпусу №2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування