Навчально-методична лабораторія управління розвитком регіональної освіти

Мета діяльності: модерація процесів реформування регіональної системи освіти в умовах автономії закладів загальної середньої освіти  та реалізації завдань Концепції «Нова українська школа».

Основні завдання: науково-методичний супровід:

  • модернізації системи управління в закладах освіти області на засадах ідей та положень менеджменту 5-го покоління;
  • процесів децентралізації в освіті та створенні мережі освітніх округів;
  • професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів інтернатних закладів освіти;
  • реалізації інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти області;
  • розроблення та імплементації оновленої концепції діяльності науково-методичних установ;
  • координує діяльність Регіональних центрів розвитку освіти в сучасних умовах.


Ісаєв Віталій Олександрович, завідувач лабораторії.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід діяльності методичних служб органів управління освіти місцевого самоврядування в умовах децентралізації; науково-методичний супровід створення та діяльності опорних шкіл та їх філій в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»; науково-методична підтримка керівних та педагогічних працівників інтернатних закладів освіти Миколаївської обласної ради у реалізації ними нового змісту освіти у міжкурсовий період.


Контактна електронна адреса:
vitalii.isaiev@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта:
вища (магістр), філолог, викладач української мови і літератури; вища (магістр), МОП «Управління навчальним закладом».

Коло методичних інтересів: організаційно-методичний супровід навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та упровадження інноваційної діяльності керівних і педагогічних працівників інтернатних закладів освіти Миколаївської обласної ради.

Персональний блог: https://vitaliiiisaev.blogspot.com/


Козирєва Лілія Леонідівна, методист лабораторії.

Напрям діяльності:теоретичний, координаційно-консультативний та організаційно-методичний супроводи підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗЗСО області під час курсів і в міжкурсовий періоди на основі андрагогіки; науково-методичний супровід експериментальної діяльності та профільної освіти закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».


Контактна електронна адреса:
liliia.kozyrieva@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель історії.

Коло методичних інтересів: формування професійних соціально-педагогічних та соціально-економічних компетентностей  керівника Нової української школи в умовах автономії.

Назаренко Людмила Анатоліївна, методист лабораторії.

Напрям діяльності: координація інноваційних освітніх проєктів, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного та управлінського досвіду.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса:
liudmyla.nazarenko@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта: вища, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Звання:
учитель-методист.

Тема дисертації: «Формування предметної літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій», 2015. Спеціальність – 13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська література).

Коло наукових (методичних) інтересів: 

  • Науково-методичний супровід педагогічної інноватики. 
  • Упровадження інноваційних освітніх проєктів у практику роботи керівників і педагогічних працівників.

 

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 – приймальня

Адреса корпусу № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування