Навчально-методична лабораторія управління розвитком регіональної освіти

Мета діяльності: модерація процесів реформування регіональної системи освіти в умовах автономії закладів загальної середньої освіти  та реалізації завдань Концепції «Нова українська школа».

Основні завдання: науково-методичний супровід:

 • модернізації системи управління в закладах освіти області на засадах ідей та положень менеджменту 5-го покоління;
 • процесів децентралізації в освіті та створенні мережі освітніх округів;
 • професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів інтернатних закладів освіти;
 • реалізації інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти області;
 • розроблення та імплементації оновленої концепції діяльності науково-методичних установ;
 • координує діяльність Регіональних центрів розвитку освіти в сучасних умовах.

Завгородня Олена Андріївна, завідувач лабораторії.

Напрям діяльності: підвищення компетентності управлінців у закладах загальної середньої освіти; упровадження новітніх інформаційно-управлінських рішень; участь у формуванні політики інституту у сфері управління якістю регіональної освіти; модерація процесів реформування регіональної системи освіти в умовах децентралізації; навчально-методичне, організаційне, інформаційне забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти області.

                                          Контактна електронна адреса: olena.zavhorodnia@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель фізики і математики, заслужений працівник освіти України.

Коло професійних інтересів:
 • Якісна освіта для кожного.
 • Нова українська школа.
 • Формування освітніх просторів громад.

Козирєва Лілія Леонідівна, методист лабораторії.

Напрям діяльності:теоретичний, координаційно-консультативний та організаційно-методичний супроводи підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗЗСО області під час курсів і в міжкурсовий періоди на основі андрагогіки; науково-методичний супровід експериментальної діяльності та профільної освіти закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».


Контактна електронна адреса:
liliia.kozyrieva@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель історії.

Коло методичних інтересів: формування професійних соціально-педагогічних та соціально-економічних компетентностей  керівника Нової української школи в умовах автономії.

Назаренко Людмила Анатоліївна, методист лабораторії.

Напрям діяльності: координація інноваційних освітніх проєктів, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного та управлінського досвіду.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса:
liudmyla.nazarenko@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта: вища, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Звання:
учитель-методист.

Тема дисертації: «Формування предметної літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій», 2015. Спеціальність – 13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська література).

Коло наукових (методичних) інтересів: 

 • Науково-методичний супровід педагогічної інноватики. 
 • Упровадження інноваційних освітніх проєктів у практику роботи керівників і педагогічних працівників.

 

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 – приймальня

Адреса корпусу № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування