Кафедра теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій


Мета діяльності:

Забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів природничо-математичних дисциплін, трудового навчання та технологій закладів загальної середньої освіти області та надання освітніх послуг з природничо-математичних питань, інформаційних технологій, трудового навчання педагогічним працівникам навчальних закладів області усіх видів у системі підвищення кваліфікації.

Основні завдання:

 • Нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри.
 • Забезпечення науково-методичного супроводу викладання предметів природничо-математичного циклу, трудового навчання.
 • Впровадження засад світового освітнього бренду STEM-освіти.
 • Удосконалення використання ІКТ в освітньому процесі зі слухачами.

Тема кафедрального дослідження: «Екстраполяція методів пізнання природи в освітній процес як засіб формування природничо-наукової компетентності учнів».

Додаткова інформація про підрозділ :
Кафедра має свої традиції, які забезпечують синергію професійного зростання вчителя, це:

 • обласна педагогічна відкрита студія «Наука і ми» (із 2013 року);
 • виїзний лекторій «Людина у Всесвіті» (із 2016 року);
 • обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії (із 1988 року);
 • обласний конкурс для учнів 5–11 класів «Енергія» (із 2006 року);
 • обласний фестиваль «Моя STEM-ідея» для учнів 1–11 класів ЗЗСО, вихованців інтернатних закладів освіти, закладів позашкільної освіти;
 • обласний фінал змагань з усного рахунку «Прангліміне – 2020»;
 • відкриті змагання з усного математичного рахунку серед учителів Миколаївської області на платформі «Міксіке».


Інформація про
науково-педагогічних працівників

Клименко Людмила Олександрівна, завідувач кафедри.

Напрям діяльності:
методика навчання природничо-математичних дисциплін, STEM-освіта.

Науковий ступінь:
кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса:
liudmyla.klimenko@moippo.mk.ua, kafedra_moippo@ukr.net

Більше інформації

Освіта: вища, вчитель фізики і математики.

Учене звання:
доцент.

Інші звання:
заслужений працівник освіти України.

Тема дисертації:
«Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ», 2003 рік. Спеціальність –13.00.02. –Теорія і методика навчання фізики.

Коло наукових інтересів:

 • Методика вивчення сучасних досягнень фундаментальних наук.
 • Впровадження в освітній процес з природничих дисциплін методів пізнання природи.
 • Засади STEM-освіти.
 • Історія розвитку фундаментальних наук.

Ліскович Олена Володимирівна,
доцент кафедри, методист.

Напрям діяльності:
методика навчання фізики та астрономії, природничо-математичних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса: olena.liskovych@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта: вища, учитель фізики, інформатики і обчислювальної техніки.

Учене звання: доцент.

Тема дисертації: «Формування предметної та ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ», 2014 рік. Спеціальність – 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізика).

Коло наукових (методичних) інтересів:
 • Методика викладання фізики та астрономії; сучасні освітні технології.
 • Упровадження компетентнісного підходу в освітній процес.

Мироненко Ірина Володимирівна,
доцент кафедри.

Напрям діяльності:
методика навчання біології та екології, природничо-математичних дисциплін.

Контактна електронна адреса:
iryna.myronenko@moippo.mk.uaБільше інформації

Освіта: вища, вчитель біології та основ сільського господарства.

Коло наукових (методичних) інтересів:
 • Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі з біології.
 • Сучасні досягнення біології.
 • Методи біологічних досліджень.
 • Екологія.

Махровська Наталія Анатоліївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності:
методика навчання математики та інформатики.

Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук.

Контактна електронна адреса: natalya.makhrovska@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта: вища, учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки, спеціаліст комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Тема дисертації: «Глобальне розміщення напівдосконалих кілець», 2011 рік. Спеціальність – 01.01.06 – Алгебра і теорія чисел. 

Коло наукових інтересів:
 • Науково-методичний супровід упровадження у практику роботи педагога сучасних ІКТ та можливостей Інтернету.
 • Науково-методичний супровід підвищення майстерності учителів математики та інформатики в умовах реформування.

Погромська Ганна Сергіївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: методика навчання інформатики.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса:
hanna.pohromska@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, учитель математики та основ інформатики, магістр педагогічної освіти, викладач математики,
спеціаліст комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Учене звання:
 доцент.

Тема дисертації:
«Дидактичні засади формування технологічних умінь старшокласників у процесі навчання», 2008 рік. Спеціальність – 13.00.09 – Теорія навчання.

Коло наукових інтересів:
 • Бази даних і проєктування програмних систем.
 • Технології навчання інформатики.
 • Технології дистанційного навчання.
 • Цифровізація освітнього середовища.


Рогожинська Еліна Костянтинівна,
методист кафедри.

Напрям діяльності:
методика навчання математики.

Контактна електронна адреса:
elina.rohozhynska@moippo.mk.uaБільше інформації


Освіта:
вища, учитель математики та інформатики, магістр педагогічної освіти, викладач математики.

Коло методичних інтересів:

 • Організаційний та методичний супровід професійного розвитку вчителів математики.
 • Методи навчання обдарованих учнів.

Кравченко Анастасія Миколаївна, методист кафедри.

Напрям діяльності: методика навчання хімії та природознавства.

Контактна електронна адреса: anastasiia.kravchenko@moippo.mk.uaБільше інформації


Освіта: вища, викладач біології, вчитель хіміі та біології.

Коло методичних інтересів:
 • Застосування інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.
 • Формування дослідницької компетентності учнів.
 • Медіаосвіта та медіаграмотність в освітньому процесі з хімії та природознавства.

Бугайова Любов Вікторівна, методист кафедри.

Напрям діяльності: методичний супровід викладання предметів освітньої галузі «Технологія».

Контактна електронна адреса: liubov.buhaiova@moippo.mk.ua


Більше інформації


Освіта: вища, вчитель трудового навчання, креслення і безпеки життєдіяльності.

Коло методичних інтересів: форми й методи підвищення якості післядипломної освіти вчителів предметів трудового навчання та «Технологій» в основній та старшій школі.Чиаурелі Олександр Володимирович, лаборант кафедри.

Напрям діяльності: ведення номенклатури справ кафедри, діловодство кафедри, створення умов для оптимальної організації та проведення освітнього процесу.

Освіта: вища, етнолог, науковий співробітник в галузі етнології.

Контактна електронна адреса: oleksander.chyaureli@moippo.mk.ua

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 – приймальня

Адреса корпусу № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування