Кафедра теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти


Мета діяльності:

 • Сприяння становленню на Миколаївщині системи стандартів змісту та методики викладання мовно-літературних та художньо-естетичних дисциплін, базованих на компетентнісно-діяльнісній парадигмі Нової української школи.
 • Концептуальні засади діяльності кафедри базуються на розумінні фундаментальної ролі значення мовно-літературної та художньо-естетичної освіти для подальшого розвитку Нової української школи та формуванні ключових компетентностей учня ХХІ століття.

Основні завдання:

 • Формування українськомовної стійкості педагогів Миколаївщини.
 • Створення власних авторських шкіл та майстерень прикладного характеру для популяризації кращого педагогічного досвіду у мовно-літературній та художньо-естетичній освіті.
 • Надання науково-методичної допомоги учителям Миколаївщини щодо формування на уроках мовно-літературного та художньо-естетичного циклів мовної компетентності, умінь навчатися впродовж життя, соціальної та громадської компетентності.
 • Удосконалення художньо-естетичних компетентностей освітян Миколаївщини через залучення їх до різноманітних культурно-мистецьких заходів кафедри і МОІППО з метою формування емоційно-ціннісного ставлення до мистецтв і загальнокультурної грамотності.

Тема кафедрального дослідження: «Компетентнісно-діяльнісна парадигма мовно-літературної та художньо-естетичної освіти».


Інформація про
науково-педагогічних працівників

Гич Галина Миколаївна, завідувач кафедри.

 Напрям діяльності: сучасні методики, технології, прийоми і засоби викладання мовно-літературних та художньо-естетичних дисциплін.

 Науковий ступінь:
кандидат педагогічних наук.

 Контактна електронна адреса:
halina.gych@moippo.mk.ua


Більше інформації

Освіта:
вища, бібліотекар-бібліограф.

Учене звання:
доцент.

Тема дисертації: «Професійні настанови бібліотекарів як фактор впливу на формування читацької аудиторії публічних бібліотек», 2001 рік. Спеціальність – 07.00.08 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

Коло наукових інтересів:
 • Читання дітей і підлітків в умовах глобальних інформаційних змін.
 • Учні «нової грамотності» як суб’єкти освітнього процесу.
 • Тексти «нової природи» на уроках Нової української школи.
Петренко Ольга Миколаївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: мистецька освіта – теорія, історія, практика.

Науковий ступінь:
кандидат мистецтвознавства.

Контактна електронна адреса: olha.petrenko@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта:
вища, викладач музично-теоретичних і музично-історичних дисциплін, лектор; кандидат мистецтвознавства спеціальності “Музичне мистецтво – 17.00.02”, доцент кафедри теорії музики й фортепіано.

Учене звання: доцент.

Тема дисертації: «Проблеми втілення тематики Великої Вітчизняної війни в радянській опері (на матеріалі творів російських і українських композиторів)», 1990 рік. Спеціальність – 17.00.02 – Музичне мистецтво.

Коло наукових інтересів:
 • Мистецька регіоніка.
 • Теорія й методологія інтегрованого навчання.
 • Духовна культура особистості.
 • Проблеми художньо-естетичного виховання в сучасному світі.

Гладишев Володимир Володимирович, професор кафедри.

 Напрям діяльності: методика викладання української і зарубіжної літератури, бібліотерапевтичний супровід фахової діяльності педагогів.

 Контактна електронна адреса: volodymyr.hladyshev@moippo.mk.ua

Науковий ступінь: д
октор педагогічних наук.

Більше інформації


Освіта:
вища, учитель російської та зарубіжної літератури.

Тема дисертації: «Теоретико-методичні засади контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури»., 2008 рік.


Мхитарян Ольга Дмитрівна, доцент кафедри.

 Напрям діяльності: методика навчання літератури, педагогічні технології філологічної освіти, підвищення навчальних досягнень учнів з мовно-літературних дисциплін.

 Контактна електронна адреса: olha.mkhytarian@moippo.mk.ua

 Науковий ступінь:
кандидат педагогічних наук.

Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель української мови і літератури, магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури.

Тема дисертації: «Формування літературних знань і вмінь в учнів з низьким рівнем навчальних досягнень в основній школі», 2011. Спеціальність – 13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська література).

Коло наукових інтересів:
проблеми методики навчання літератури в системі шкільної та вищої освіти.

 Кузнєцова Анастасія Миколаївна, старший викладач кафедри.

 Напрям діяльності: українська мова, державомовна компетентність.

 Контактна електронна адреса: anastasiia.kuznietsova@moippo.mk.uaБільше інформації


Освіта:
вища, викладач української мови і літератури.

Коло наукових інтересів:
 • Теорія і практика навчання державної мови в середній і старшій школі.
 • Культура мовлення сучасного освітянина.
 • Сучасні освітні технології.

Назаренко Людмила Анатоліївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: методика викладання літератури, проєктна діяльність учителів ЗЗСО, медіаосвіта сучасного педагога.

Контактна електронна адреса: liudmyla.nazarenko@moippo.mk.ua

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Більше інформації

Освіта:
вища, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Звання:
учитель-методист.

Тема дисертації: «Формування предметної літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій», 2015. Спеціальність – 13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська література).

Коло наукових інтересів: використання інноваційних технологій на уроках української літератури, імплементація елементів медіаосвіти в навчальний процес.

 Бредіхіна Інеса Володимирівна, методист кафедри.

Напрям діяльності: координаційний-консультативний та організаційно-методичний супровід розвитку професійної компетентності учителів іноземних мов.

Контактна електронна адреса: inesa.bredikhina@moippo.mk.uaБільше інформації


Освіта:
вища, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

Коло методичних інтересів:
 • Розвиток розумових навичок школярів на уроках іноземної мови.
 • Ключові уміння ХХІ століття.
 • Аглійська мова як linguafranca світу.
 • Методика викладання англійської мови в закладах загальної середньої освіти.

Діордіца Діна Павлівна, методист кафедри.

Напрям діяльності: координаційний-консультативний та організаційно-методичний супровід розвитку професійної компетентності учителів української мови та літератури.

Контактна електронна адреса:
 dina.diorditsa@moippo.mk.ua


Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель української мови і літератури.

Звання: учитель-методист.

Коло методичних інтересів: методика викладання української мови і літератури.


Мірошниченко Тетяна Володимирівна, методист кафедри.

Напрям діяльності: координаційний-консультативний та організаційно-методичний супровід розвитку професійної компетентності учителів музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», музичних керівників закладів дошкільної освіти, керівників гуртків музично-естетичного напряму закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Контактна електронна адреса: tetiana.miroshnychenko@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, магістр мистецтвознавства, викладач музичного мистецтва.

Звання: вихователь-методист.

Коло методичних інтересів:

 • методика викладання музичного мистецтва, інтегрованого курсу,  музично-естетичного розвитку і виховання в закладах
  дошкільної та позашкільної освіти;
 • розвиток професійних компетентностей музичних керівників дошкільних навчальних закладів, учителів музичного мистецтва 1-4 класів Нової української школи, учителів музичного мистецтва 5-9 класів, учителів інтегрованого курсу; загальноосвітніх
  навчальних закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, керівників гуртків музично-естетичного напряму
  дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • формування креативного мислення та творчих здібностей дітей засобами різних видів художно-естетичної діяльності під час інтеграції мистецтв;
 • впровадження інтерактивних методів навчання в системі музично-естетичної освіти в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Крик Дмитро Олексійович, методист кафедри.

Напрям діяльності: координаційний-консультативний та організаційно-методичний супровід розвитку професійної компетентності учителів образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Контактна електронна адреса: dmytro.kryk@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, учитель образотворчого мистецтва і креслення.

Звання: учитель-методист, відмінник освіти України

Коло методичних інтересів:

 • Організаційно-методичний супровід викладання образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», розвитку і виховання в галузі образотворчого мистецтва в закладах дошкільної та позашкільної освіти.
 • Компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання мистецтва; сучасне образотворче мистецтво України в навчальних закладах освіти, інноваційні художньо-педагогічні технології.
 • Учителів образотворчого мистецтва 5-9 класів, учителів інтегрованого курсу «Мистецтво» загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, керівників гуртків образотворчогоі декоративно-прикладного мистецтва та з художнього дизайну дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладі.

Пономаренко Ганна Володимирівна, методист кафедри.

Напрям діяльності: координаційний-консультативний та організаційно-методичний супровід розвитку професійної компетентності учителів зарубіжної літератури, російської мови.

Контактна електронна адреса: anna.ponomarenko@moippo.mk.ua


Більше інформації


Освіта:
вища. учитель російської мови і літератури.

Звання: старший учитель.

Коло методичних інтересів: методика викладання зарубіжної літератури, російської мови.Бурова Лілія Степанівна, 
лаборант кафедри.

Напрям діяльності: ведення номенклатури справ кафедри, діловодство кафедри, створення умов для оптимальної організації та проведення освітнього процесу.

Освіта: вища, МНУ ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Соціальна робота».

Контактна електронна адреса: liliia.burova@moippo.mk.ua

 

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 – приймальня

Адреса корпусу № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування