Кафедра теорії й методики дошкільної та початкової освіти


Мета діяльності:
 • Підготовка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та початкової школи до реалізації ідей та положень концепції «Нова українська школа».
 • Підготовка вчителів початкових класів до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, орієнтація на інноваційний шлях розвитку дошкільної та початкової освіти, впровадження сучасних наукових досягнень у практику роботи педагогічних працівників засобами проведення експериментально-дослідної діяльності.

Основні завдання:

 • Організація освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів.
 • Проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій у практику роботи закладів дошкільної освіти та початкової школи.
 • Науково-методичний супровід освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і загальноосвітній школі І ступеня та мережевої взаємодії дошкільної та початкової освіти регіону.
 • Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам регіону.

Тема кафедрального дослідження: «Підвищення фахової компетентності педагогічних працівників із формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

Блог підрозділу

Інформація про науково-педагогічних працівників

Сокуренко Олена Олексіївна, завідувач кафедри.

Напрям діяльності: дошкільна та початкова освіта.

Науковий ступінь: кандидатка педагогічних наук.

Контактна електронна адреса: olena.sokurenko@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель початкових класів.

Учене звання: доцент.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування світорозуміння дитини шестирічного віку засобами ігрової діяльності», 2007 рік. Спеціальність – 13.00.07 – Теорія та методика виховання.

Коло наукових інтересів:

 • Формування світогляду особистості.
 • Методики дошкільної та початкової освіти.
 • Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями.
 • Підготовка педагогів до науково-дослідницької діяльності у післядипломній освіті.
 • Педагогічні технології.

Степанець Наталія Михайлівна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: дошкільна та початкова освіта.

Науковий ступінь: доктор філософії в галузі освіти.

Контактна електронна адреса: nataliia.stepanets@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта: вища, вчитель початкових класів.

Звання:
вчитель-методист, відмінник освіти України.

Тема дисертаційного дослідження: «Модернізація навчально-виховного процесу в сільській малокомплектній школі в умовах компетентнісного спрямування початкової освіти».

Коло наукових інтересів:

 • Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти.
 • Організація навчального співробітництва учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та початковій школі.
 • Формувальне оцінювання в початковій школі.
 • Інтеграція змісту навчальних предметів в початковій школі.


Олійник Лія Миколаївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: дошкільна та початкова освіта.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса: liia.oliinyk@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, викладач дошкільної педагогіки та психології, методист з дошкільного виховання, психолог в системі освіти.

Учене звання: доцент.

Інші звання: відмінник освіти України.

Тема дисертації: «Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку», 2005 рік. Спеціальність – 13.00.08 – Дошкільне виховання.

Коло наукових інтересів:

 • Педагогіка статевого виховання.
 • Педагогіка та психологія раннього дитинства.
 • Основи методик дошкільної та початкової освіти.
 • Інтернет технології в освіті.

Блог: https://liyalno1.blogspot.com/


Лебідь Галина Сергіївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: дошкільна та початкова освіта.

Науковий ступінь:
кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса:
halyna.milenina@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища (магістр), викладач педагогічних дисциплін.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз», 2015, Спеціальність – 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Коло наукових інтересів:

 • Основи методик дошкільної та початкової освіти.
 • Педагогічні ідеї Марії Монтессорі та Софії Русової у освітньому процесі дошкільної та початкової освіти.
 • Інноваційні технології в дошкільній освіти.
 • Використання квест-технології в системі роботи педагогічних працівників дошкільної та початкової освіти

Продан Любов Анатоліївна, старший викладач кафедри.

Напрям діяльності: дошкільна та початкова освіта.

Контактна електронна адреса: lyuba.prodan@moippo.mk.uaБільше інформації

Освіта: вища, викладач педагогіки і методики початкової освіти.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування української ментальності студентів вищих педагогічних навчальних закладів у позааудиторній роботі».

Коло наукових інтересів:

 • Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітньому процесі початкової школи.
 • Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи.
 • Мотиваційні аспекти успішної навчальної діяльності молодших школярів.
 • Теорія та методика дошкільної та початкової освіти.

Рибачук Оксана Анатоліївна, методист кафедри.

Напрям діяльності: початкова освіта.

Контактна електронна адреса: oksana.rybachuk@moippo.mk.uaБільше інформації

Освіта: вища, вчитель початкових класів.

Коло методичних інтересів:

 • Теорія та методика початкової освіти.
 • Освітня діяльність інтернатних закладів обласного підпорядкування в умовах Нової української школи.
 • Структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні.

 

Смола Оксана Миколаївна, методист кафедри.

Напрям діяльності: початкова освіта.

Контактна електронна адреса: oksana.smola@moippo.mk.uaБільше інформації

Освіта: вища, вчитель початкових класів.

Коло методичних інтересів:

 • Інтегроване навчання через діяльнісний підхід
 • Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи
 • Формування та розвиток наскрізних умінь в учнів початкової школи
 • Навчання в НУШ як відкриття. Мотивація до навчання
 • Кооперативне навчання (робота в парах, групах)
 • Менеджмент класу

Сопільняк Ірина Василівна, методист кафедри.

Напрям діяльності: дошкільна освіта.

Контактна електронна адреса: iryna.sopilniak@moippo.mk.uaБільше інформації

Освіта: вища (магістр), дошкільне виховання, мова та література англійська, практична психологія.

Коло методичних інтересів:

 • Методики дошкільної освіти
 • Професійний розвиток педагога закладу дошкільної освіти
 • Психологічні механізми формування особистості
 • Педагогічна творчість – компонент фахової підготовки сучасного педагога

Сушко Інна Вікторівна, лаборант кафедри.

Напрям діяльності: ведення номенклатури справ кафедри, діловодство кафедри, створення умов для оптимальної організації та проведення освітнього процесу.

Освіта: неповна вища, молодший спеціаліст з комерційної діяльності.

Контактна електронна адреса:
inna.sushko@moippo.mk.ua

 

 

 

 

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 – приймальня

Адреса корпусу № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування