Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти


Мета діяльності:

Забезпечення науково-теоретичного, науково-методичного, практико орієнтованого підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів, управління освітнім процесом і науково-дослідною діяльністю суб’єктів освітнього процесу.

Основні завдання:

 • Розвиток психолого-педагогічних й управлінських компетентностей педагогічних і керівних кадрів в сучасних умовах.
 • Науково-теоретичний та організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів області під час курсів і в міжкурсовий період на основі сучасних методів навчання дорослих.
 • Пошук, розробка, апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій та використання сучасних психолого–педагогічних досягнень, спрямованих на оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти.
 • Проведення науково-експериментальних досліджень, публікація, аналіз і впровадження їх результатів; розроблення науково-дослідної теми кафедри.

Тема кафедрального дослідження: «Психолого-андрагогічний супровід професійного саморозвитку педагога в умовах реформування освіти».


Інформація про
науково-педагогічних працівників

Тихонова Тетяна Валентинівна, завідувач кафедри.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку педагогічного компоненту професійної компетентності педагога; організація, керівництво і контроль за навчальною, науковою, методичною та організаційною діяльністю працівників кафедри.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Контактна електронна адреса:  tetiana.tykhonova@moippo.mk.ua
Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель математики і фізики.

Учене звання:
доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови професійного саморозвитку  майбутнього вчителя інформатики», 2001 рік. Спеціальність – 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема докторської дисертації: «Дидактичні засади конструювання змісту інформаційно-технологічних дисциплін у системі вищої освіти», 2018 рік. Спеціальність – 13.00.09. – Теорія навчання.

Коло наукових інтересів:
 • Дидактика середньої та вищої освіти.
 • Андрагогіка.
 • Цифровізація освіти.


Домаскіна Марина Анатоліївна,
доцент кафедри.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності педагогів, фахової компетентності вчителів інформатики та математики.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Контактна електронна адреса:
marina.domaskina@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта: вища, вчитель математики та основ інформатики.

Учене звання: доцент.

Тема дисертації: «Оптимізація спеціалізації та розмірів фермерських господарств», 2011р.  Спеціальність – 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК).

Коло наукових інтересів: андрагогічні засади розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагога в умовах реформування освіти.


Клименюк Наталія Василівна,
доцент кафедри.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку педагогічного й психологічного компоненту професійної компетентності педагога.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса: nataliia.klymeniuk@moippo.mk.ua

Більше інформації

Освіта: вища, культуролог, соціолог культурно-дозвілевої діяльності.

Учене звання: доцент.

Тема дисертації: «Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки», 2007 рік. Спеціальність – 13.00.07 – Теорія та методика виховання.

Коло наукових інтересів:
 • Соціологія виховання.
 • Соціалізація особистості в процесі безперервної освіти,
 • Розвиток softskills у дорослих та дітей.


Хозраткулова Ірина Анатоліївна,
доцент кафедри.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку психологічного компоненту професійної компетентності педагога.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Контактна електронна адреса: iryna.khozratkulova@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, практичний психолог.

Учене звання: доцент.

Тема дисертаці: «Педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі», 2003 р.
Спеціальність – 13.00.05 – Соціальна педагогіка.

Коло наукових інтересів:
 • Основні аспекти ненасильницької взаємодії у сім’ї та школі.
 • Проблема емоційного вигорання спеціалістів допомагаючих професій.
 • Впровадження тренінгів професійного зростання для педагогів та психологів.
 • Специфіка застосування методик арттерапії у виховному процесі.

Дроздова Наталя Геннадіївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку управлінських компетентностей керівника ЗЗСО.

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління.

Контактна електронна адреса: natalya.drozdova@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, магістр державного управління, інженер-будівельник.

Тема дисертації: «Організаційно-правовий механізм управління державними закупівлями на конкурсних засадах».

Коло наукових інтересів:
 • Державні (публічні, бюджетні) закупівлі в закладах освіти: екологічний аспект. 
 • Фінансова грамотність: споживча компетентність – екологічний аспект.

Федосова Анна Олегівна, старший викладач кафедри.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку управлінських компетентностей керівника ЗЗСО.

Контактна електронна адреса: anna.fedosova@moippo.mk.uaБільше інформації


Освіта:
вища, менеджер зовнішньоекономічної діяльності.

Коло наукових інтересів: дослідження інструментів та проблем управління в закладах освіти та самоменеджменту працівників освіти.

Кулешова Оксана Анатоліївна, старший викладач.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку управлінських компетентностей керівника ЗЗСО; управління закладом освіти на діагностичній основі; моделювання внутрішніх систем якості в закладах освіти.

Контактна електронна адреса: oksana.kuleshova@moippo.mk.ua


Більше інформації


Освіта: вища, учитель російської мови і літератури та української мови і літератури.

Коло наукових інтересів: освітні вимірювання в контексті нової української школи.


Слюсар Ольга Іванівна,
методист кафедри.

Напрям діяльності: науково-методичний супровід розвитку фахових компетентностей вчителів географії та економіки.

Контактна електронна адреса:
olha.sliusar@moippo.mk.ua


Більше інформації

Освіта: вища, викладач географії.

Коло методичних інтересів:
 • Науково-методичний супровід географії та економіки в закладах загальної середньої освіти.
 • Надання методичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності.
 • Фінансова освіта.
 • Організація роботи з обдарованими дітьми.


Стеблюк Юлія Анатоліївна,
лаборант кафедри.

Напрям діяльності: ведення номенклатури справ кафедри, діловодство кафедри, створення умов для оптимальної організації та проведення освітнього процесу.

Освіта: вища,  вчитель початкових класів.

Контактна електронна адреса:
yuliya.steblyuk@moippo.mk.ua


 

 

 

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 – приймальня

Адреса корпусу № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування