Кафедра філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів

Мета діяльності:
Забезпечення розвитку і саморозвитку особистості як суб’єкта освіти, здатного здійснювати інноваційний супровід освітнього процесу, створювати і розвивати середовище для педагогічної й учнівської творчості в широкому сенсі.

Основні завдання:

 • Організація освітньої і наукової діяльності кафедри відповідно до положень нового Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту загальної середньої освіти».
 • Підвищення потенціалу вчителів щодо викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», у тому числі за оновленими навчальними програмами та організація роботи з обдарованою учнівською молоддю.
 • Науково-методичний супровід інтегрованих курсів «Історія: Україна і світ», «Громадянська освіта».
 • Розвиток суспільствознавчої складової професійної компетентності педагогів інших освітніх галузей і керівних кадрів у сучасних умовах (філософія освіти, правова компетентність, національно-патріотичне виховання, громадянська відповідальність, тощо).

Тема кафедрального дослідження: «Науково-методичні засади підвищення професійного потенціалу вчителів-суспільствознавців в умовах реалізації сучасної освітньої парадигми».

Інформація про науково-педагогічних працівників

Ніколаєв Ігор Євгенович, завідувач кафедри.

Напрям діяльності: історія України, всесвітня історія, історія культури України, історія Миколаївщини.

Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Контактна електронна адреса: ihor.nikolaiev@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель історії та основ правознавства.

Тема кандидатської дисертації: «Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ-НКВС України в 1920-50-х роках», 2006 рік. Спеціальність – 07.00.01 – Історія України.

Тема докторської дисертації: «Ліквідація політичних партій та громадських об’єднань УСРР в 1920-х роках. Історико-правовий аспект», 2014 рік. Спеціальність – 07.00.01 – Історія України.

Коло наукових інтересів:
 • Історія України.
 • Всесвітня історія.
 • Становлення та ґенеза радянської тоталітарної системи в 1920-50х роках.
Волос Ольга Василівна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: історія України, історичне краєзнавство, народознавство України, історична демографія України.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Контактна електронна адреса: olha.volos@moippo.mk.ua

Більше інформації
Освіта: вища.

Тема дисертації: «Діяльність земств Херсонської губернії в галузі сільського господарства (остання третина ХІХ – початок ХХ століття)», 2014 рік. Спеціальність – 07.00.01 – Історія України. 

Коло наукових інтересів:
 • Історія України ХІХ століття.
 • Роль особистості в історичному поступі степового регіону.
 • Традиційна побутова культура населення Степового Побужжя.

Суріна Ганна Юріївна, доцент кафедри.

Напрям діяльності: філософія освіти, філософія культури, соціальна філософія.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Контактна електронна адреса: hanna.surina@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта:
вища, вчитель всесвітньої історії.

Тема дисертації: «Соціально-філософський аналіз архетипів космогонічних міфологем», 2013. Спеціальність – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Коло наукових інтересів:
 • Соціальна філософія.
 • Філософія історії.
 • Філософія освіти.
 • Філософія культури.
 • Релігієзнавство.

Бундюченко Тетяна Вікторівна,
доцент кафедри.

Напрям діяльності: історія України, медіаосвіта, захист прав людини.
.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Контактна електронна адреса: tetjana.bundjuchenko@moippo.mk.ua

Більше інформації


Освіта: вища, викладач історії.

Тема дисертації: «Науково-просвітницька творчість та діяльність М. М. Аркаса», 2013 рік. Спеціальність – 07.00.01 – Історія України.

Коло наукових інтересів:
 • Культурно-освітній розвиток Миколаївщини.
 • Права людини.
 • Медіаосвіта.
 • Особливості викладання історії України ХХІ століття.

Гладун Віталій Вікторович,
старший викладач кафедри.

Напрям діяльності: теорія й методика навчання історії та суспільствознавства.

Контактна електронна адреса: vitalii.hladun@moippo.mk.uaБільше інформації


Наукове дослідження: «Розвиток соціальної та громадянської компетентності учасників освітнього процесу».

Освіта: вища.

Коло наукових інтересів:
 • Патріотизм, громадянська компетентність.
 • Військова історія.
 • Національна ідентичність учнівської молоді.
 • Культура демократії.

Іртищева Олена Анатоліївна,
методист кафедри.

Напрям діяльності: координаційний-консультативний та організаційно-методичний супровід розвитку професійної компетентності учителів освітньої галузі «Суспільствознавство».

Контактна електронна адреса: olena.irtyscheva@moippo.mk.ua


Більше інформації


Освіта: вища.

Коло методичних інтересів:
 • Сучасні підходи до процесу навчання суспільних дисциплін в умовах реалізації Концепції  «Нова українська школа».
 • Реалізація компетентнісного підходу до навчання як основа становлення учителя-суспільствознавця.
 • Формування ключових умінь ХХІ століття у здобувачів освіти.
 • Розвиток критичного мислення.
 • Інноваційна та проектна діяльність на уроках суспільствознавчих предметів.

Іванченко Наталя Миколаївна, лаборант кафедри.

Напрям діяльності: ведення номенклатури справ кафедри, діловодство кафедри, створення умов для оптимальної організації та проведення освітнього процесу.

Освіта: вища, інженер.

Контактна електронна адреса: natalja.ivanchenko@moippo.mk.ua

Контакти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Адреса корпусу №1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а

Телефон: (0512) 37-85-89 - приймальня

Адреса корпусу №2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6

Телефон: (0512) 37-93-86

Електронна пошта: moippo@moippo.mk.ua

Відповідальні за програмно-технічну та інформаційну підтримку сайту:

Навчально-методична лабораторія інформаційно-комунікаціних технологій, медіаосвіти та системного адміністрування