Загальноінститутське дослідження

Тема: Організаційне та змістово-технологічне забезпечення неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти

Реєстраційний номер: 0118U000567 Установа: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: Укр НТІ рішення від 29.03.2018 Мета: розроблення та наукове обґрунтування моделі неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти Завдання:
 • Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, уточнити понятійний апарат дослідження.
 • Визначити й теоретично обґрунтувати наукові підходи до проектування змісту післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти та принципи його реалізації.
 • Розробити технологію професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти.
 • Спроєктувати модель неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти, визначити умови її реалізації (освітнє середовище закладу післядипломної педагогічної освіти).
 • Експериментально перевірити ефективність розробленої моделі в регіональних умовах.
 • Розробити науково-методичні рекомендації упровадження розробленої моделі в систему післядипломної педагогічної освіти
Напрями науково-дослідної роботи регіональний рівень: розроблення та використання:
 • освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання та виховання;
 • науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення освітнього процесу;
інституційний рівень:
 • розроблення й експериментальна перевірка варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної) освіти.
Терміни початку і закінчення науково-дослідної роботи: квітень 2018 року–червень 2023 року Очікувані результати: Реалізація науково-дослідної роботи забезпечить:
 • реалізацію моделі неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти;
 • розробка науково-методичного супроводу неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти педагогічних працівників;
 • розробка технології діагностики ефективності організаційного та змістово-технологічного забезпечення неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах децентралізації та автономії закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти
Організації-партнери: заклади освіти області Науковий керівник: Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Паспорт науково-дослідної роботи