Освітня програма для початкової школи за педагогічною технологією “Росток”

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до:
  • самоорганізації;
  • самонавчання;
  • саморозвитку.
Основні завдання проекту:
  • підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції;
  • гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих у науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.
Посилання на сайт підтримки проекту «Росток» Освітня програма початкової школи «Педагогічна технологія «Росток» цикл І (1–2 класи) Перелік закладів загальної середньої освіти Миколаївської області, які реалізують науково-педагогічний проект «Росток» Інформація про проведення заходів щодо реалізації проекту «Росток» Методичні та інформаційні матеріали для педагогів