Єдина Країна! Единая Страна!
 
20 | 04 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідВідеокалендар «День за днем» Ціннісні орієнтири діяльності працівників МОІППО в рамках Нової української школи (З досвіду роботи ІІ півріччя 2017 рік)

Відеокалендар «День за днем»  Ціннісні орієнтири діяльності працівників МОІППО в рамках Нової української школи
Укладачі: Бабійчук В. Г., Запорожченко Г. М., методисти МОІППО

            Залишилося зовсім небагато часу, і нинішній рік стане частиною історії. Адже рік, що минає, непростий для кожного з нас. Це був і час відповідальних рішень, і час дій. Відеокалендар «День за днем» візуалізує подальшу реалізацію досвіду з проблеми: Ціннісні орієнтири діяльності працівників МОІППО в рамках Нової української школи. Провідна ідея досвіду передбачає єдність цілей неперервної освіти і специфічних завдань кожної її ланки, які органічно поєднуються з варіативністю навчальних програм на курсах підвищення кваліфікації, педагогічними ІТ і Smart-технологіями, формами і методами їх реалізації.
Актуальність та пріоритетність ідеї надання досвіду – це становлення нової системи цінностей, яка б дозволила людям швидше адаптуватися у новому сус¬пільстві, що модернізується, але й не розгубила на шляху до цивілізованого майбутнього духовні цінності, ідеали та традиції свого народу.
        Для педагогічного колективу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, як і для педагогічної спільноти всієї України, 2017/18 навчальний рік – це рік розвитку якісної української освіти.
         Так, із метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів-предметників у нашому закладі було проведено обласні методичні активи. На засіданнях обговорювались актуальні проблеми сучасної освіти, стратегічні напрямки її розвитку в закладах області у новому навчальному році; були проаналізовані результати участі у ЗНО та інтелектуальних змаганнях із предметів; освітяни ознайомилися з досвідом роботи учителів-новаторів. Зокрема, на методичних активах керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів біології, фізики та астрономії, хімії розкривалися питання формування наукового світогляду та основ науково-природничої культури учнів старшої профільної школи засобами інтегрованого курсу «Природничі науки», який запроваджується з наступного навчального року; висвітлювалась роль керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів-природничників у активізації впровадження STEM-освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Відбувалося і жваве обговорення актуальних питання щодо розвитку початкової освіти в області та підготовки педагогічних працівників до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти у 2018/19 н. р.

 


        У вересні, на базі МОІППО проведено обласний дослідницький форум «80-річчя Миколаївської області: минуле і сьогодення», у якому взяли участь науковці, педагоги-практики (учителі історії та суспільствознавства, економіки, географії), студенти вищих навчальних закладів, учні ЗНЗ області, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники громадських об’єднань, митці Південного краю).
     На базі Парутинського дошкільного навчального закладу Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади проведено обласний міжрайонний семінар «Громадянське виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавчої роботи».
У роботі взяли участь методисти районних (міських) науково-методичних установ, керівники методичних об’єднань, методисти ОТГ Миколаївського, Новоодеського, Вітовського, Очаківського, Веселинівського районів, Веселинівської селищної ради, м. Очакова.
          На базі МОІППО відбулося заняття експериментальної школи зростання фахової майстерності педагога.
У роботі школи взяли участь науково-педагогічні працівники лабораторії розвитку математичної, інформатичної та STEM-освіти МОІППО, керівники методичних об’єднань учителів інформатики районів, міст та об’єднаних територіальних громад області.
    На базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний семінар «Підвищення професійної компетентності керівників ДНЗ засобами інтернет-технологій», у якому взяли участь методисти з дошкільної освіти науково-методичних установ, завідувачі та вихователі-методисти дошкільних навчальних закладів Миколаївської області, науково-педагогічні працівники МОІППО. Із метою визначення результативності роботи було застосовано кольорограму.
     На базі Миколаївської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 6 Миколаївської міської ради відбулась педагогічна студія для учителів початкових класів із проблеми «Особливості організації навчальної діяльності молодших школярів в умовах реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
            Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя. (А. Дістервег)
        У жовтні 2017 року за участі МОІППО відбулися різнопланові освітянські заходи. Зокрема на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено обласний турнір юних правознавців (14 команд);обласний етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних географів (18 команд) та обласний етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних економістів (9 команд) загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.
Із метою підвищення фахового рівня вчителів початкових класів на основі сучасних досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено на базах освітніх закладів м. Миколаєва засідання творчих лабораторій розвитку початкової освіти в галузі «Математика» та в галузі «Мови і літератури».
      На базі МОІППО відбулось третє засідання школи класного керівника з проблеми «Жорстокість у шкільному соціумі. Шляхи подолання». Відбувся обмін досвідом щодо використання дієвих інтерактивних форм роботи з учнівським колективом у сучасній школі.
Із метою сприяння формування цілісного науково-методичного середовища регіону, орієнтованого на реалізацію Концепції Нової української школи та підтримку реформування системи освіти в умовах децентралізації на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся інструктивно-методичний семінар-полілог «Формування регіонального науково-методичного середовища в умовах реформування системи освіти» для представників місцевих органів управління освіти об’єднаних територіальних громад Миколаївської області, у якому взяли участь науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту.
        На базі МОІППО та Миколаївського дошкільного навчального закладу № 142 Миколаївської міської ради проведено майстер-класи з хорового та хореографічного мистецтв для музичних керівників дошкільних навчальних закладів. Учасниками майстер-класів обговорені актуальні питання дошкільної музично-естетичної освіти та виховання.
На базі Степівського дошкільного навчального закладу Миколаївського району відбувся обласний міжрайонний семінар «Соціокультурний простір сільського дошкільного навчального закладу», у роботі якого взяли участь 24 педагоги.
Із метою якісної та оперативної підготовки вчителів 1 класів області до реалізації Концепції «Нова українська школа», впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, нових програм та підручників у 2018–2019 навчальному році На базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено організаційні заняття для тренерів щодо підготовки вчителів Миколаївської області до роботи з першокласниками на засадах ідей і положень Нової української школи для 120 осіб.
У м. Києві відбувся Міжнародний семінар для регіональних координаторів, тренерів, директорів, заступників директорів із навчально-виховної роботи та вчителів початкових класів, які беруть участь у всеукраїнському експерименті за темою: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів у 2017–2022 роках».
Миколаївську область на Всеукраїнському семінарі представили 14 педагогічних працівників, які взяли активну участь у обговоренні актуальних проблем розвитку початкової освіти в умовах експерименту.
Із метою підвищення професійної компетентності педагогів щодо проектування виховної роботи на базі МОІППО відбулось засідання творчої групи з проблеми «Розвиток виховної системи навчального закладу в умовах Нової української школи».
        На базі Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 Миколаївської міської ради відбувся обласний семінар на тему «Домедична допомога в умовах бойових дій у курсі навчальної програми «Захист Вітчизни», із метою формування у підростаючого покоління активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, підвищення професійної компетентності вчителів.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та навчальні заклади Снігурівщини взяли участь у виставкових конкурсах Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в освіті України», яка проходила в м. Києві. Виставкова експозиція закладів освіти Миколаївщини була представлена банерами, друкованими науково-методичними та навчально-методичними матеріалами, трансляцією відеоматеріалів, презентацій тощо. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти отримав         Почесний диплом у конкурсі «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний освітній ресурс» за програмний засіб «База даних педагогічних працівників». А за конкурсні матеріали у номінації «STEM-освіта – від уроку до інновації» наш заклад отримав золоту медаль.
В останній день жовтня на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося шосте засідання обласної педагогічної Відкритої студії «Наука і ми». Цього разу учасники (учителі фізики, хімії, біології та учні – переможці предметних олімпіад) ознайомилися із проблемами збереження біорізноманіття в антропогенних ландшафтах Півдня України та дізналися про роль інформатики в конструюванні ліків. У засіданні Студії взяв участь народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидат філологічних наук, доцент, докторант Тарас Кремінь. За його ініціативи відбулося онлайн-інтерв’ю із Паулем Пшенічкою, відомим учителем фізики Чернівецького міського ліцею № 1 математичного та економічного профілів, переможцем національного конкурсу.
             Сучасна школа даватиме дітям не лише знання, а також стійкі вміння і ставлення, цінності, що потребує зовсім іншого підходу до формування змісту освіти. (Лілія Гриневич, Міністр освіти та науки України)
          Знання чи вміння їх застосовувати? На що робити наголос у сучасній шкільній освіті? Ці питання хвилюють сьогодні кожного педагога. Певно тому, ціннісними орієнтирами діяльності працівників МОІППО у листопаді місяці була ціла низка вагомих заходів. Це й обмін досвідом між педагогами Сумщини та Миколаївщини з метою реалізації завдань освітньої галузі "Мистецтво" в Концепції Нової Української школи. Це й низка організаційно-мотиваційних семінарів-практикумів для вчителів початкових класів, спрямованих на ознайомлення з підходами до побудови освітнього процесу в Новій українській школі.
        Презентовано другу частину філологічно-мистецького триптиху «Миколаївська Шевченкіана» за поезією Дмитра Кременя та живописом Андрія Антонюка «І світла музика звучить над ветхі батьківські пороги». Під гаслом СЛОВО НАШЕ РІДНЕ - СЛОВО УКРАЇНСЬКЕ! відбулася бінарна публічна мотиваційна лекція "Мовний код нації". У День української писемності та мови, працівники МОІППО долучилися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності! Проведено засідання авторської творчої майстерні для вчителів біології із проблеми «Використання сучасного лабораторного обладнання під час проведення практичних робіт із біології у 9 класі».(Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки)

 

Ціннісні орієнтири діяльності працівників МОІППО також реалізовані низкою наступних ключових заходів – це й обласний семінар «Протидія антисемітизму, ромофобії, упередженням та ворожнечі»; майстер-клас «Обличчя і душа сучасного уроку літератури»; відкритий показ занять із теми «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку». зустріч українських військовослужбовців, учасників АТО, з військовим капеланом ВПС США Робертом Гіксом; традиційно проведено відкритий Урок української літератури для учнів 9 класу ЗОШ № 57 м. Миколаєва на тему ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ, директором МОІППО, доктором педагогічних наук, заслуженим учителем України, професором кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Шуляром Василем Івановичем. До того ж відбулися засідання обласної творчої групи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблеми «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку засобами квест-технології» (Первомайського дошкільного навчального закладу ясел-садка № 13 «Гвоздичка») засідання обласної творчої лабораторії «Формування здоров’язбережувальних компетенцій у процесі вивчення предмета «Основи здоров’я» (Первомайська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 12) захист колективного випускного проекту музичних керівників ДНЗ Миколаївщини, який супроводжувався легендарним "Щедриком" українського композитора М. Леонтовича
        Ціннісними орієнтирами діяльності працівників МОІППО в грудні місяці стала підсумково-аналітична діяльність, яка здійснювалася протягом 2017 року та супроводжувалася низкою актуальних заходів, а саме: дистанцію, довжиною у пів року подолали слухачі курсів підвищення кваліфікації, які навчалися на курсах за очно-дистанційною формою. Інструментом забезпечення успіху якісного керованого і контрольованого навчального процесу на дистанції протягом шести місяців, стало наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні системою освіти, які разом із середовищем Інтернет конвергувалися в Smart-освіту, тобто у навчання, яке сприяло формуванню предметних і ІТ-компетентностей, розвитку творчості, співпраці, здатності до реалізації завдань концепції Нової української школи.
        Цікавими та актуальними були стажування слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії, біології на базі кафедри загальної хімії та полімерів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; тренінг із використання інформаційно- комунікаційних технологій у конкурсах професійної майстерності; черговий навчальний тренінг «Упровадження проекту «Вчимося жити разом»;

      VІІІ Пленум обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України з нагородженням грамотами та цінними подарунками; індукційний пролонгований семінар «Формування регіонального науково-методичного середовища в умовах реформування системи освіти: перспективи діяльності методичних служб у 2018 році» для керівників науково-методичних установ Миколаївської області; обласний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 143 учні 5–11 класів із 23 районів Миколаївської області, 12 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 12 студентів закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації, 8 студентів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації; засідання суспільствознавчої науково-методичної студії на тему «Рід Аркаса в соціально-економічному та культурному поступі краю»; відбірковий етап другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2018» із номінацій: «Українська мова», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура»; обласна педагогічна майстерня «Перлини педагогічної майстерності дошкілля Миколаївщини»; ІІ (фінальний) етап обласного освітнього фестивалю «Менеджери, які змінюють країну» для керівників закладів освіти Миколаївщини.
        Обласний Інтернет-форум «Моя педагогічна знахідка» – один із найпопулярніших видів спілкування в інтернеті, який містить комплекс власних педагогічних знахідок, гіперпосилання на цікаві авторські фрагменти уроків та різних заходів, конспекти і презентації, дослідницькі проекти. 12 кращих методичних розробок, зібрані в єдину електронну збірку «Моя педагогічна знахідка»
   До того ж пройшла низка актуальних заходів таких як семінар-практикум «Упровадження інформаційно просвітницької протиалкогольної програми «Сімейна розмова» для освітян Миколаївщини; презентацію програми eTwinningPlus; ІІІ (обласний) етап XVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; педагогічний брифінг на тему «Від ідеї освітнього проекту «На крилах успіху» – до його реалізації»; обласний семінар учителів експериментальних закладів загальної середньої освіти з проблеми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».
        Добігає кінця 2017 рік, який для колективу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти був насиченим, творчим продуктивним і результативним. Проводжаючи його, висловлюємо один одному слова подяки за працьовитість, порозуміння і оптимізм, за все, що ми зуміли зробити разом.
       Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов’язково здійсняться. Тому щиро бажаємо Вам, дорогі друзі, щастя, успіхів у здійсненні задумів і міцного здоров’я на довгі роки. Нехай ці веселі свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть у Ваш дім радість, затишок і добробут. А наступний, 2018 рік, стане для України роком миру, взаєморозуміння, злагоди та процвітання. Щасливого Нового року та веселих Різдвяних свят!
Дай Вам Боже святкувати,
Весело колядувати,
Вшанувати предків звичай,
Щастя в Новім році зичим!

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання