Єдина Країна! Единая Страна!
 
22 | 07 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідПередовий педагогічний досвід - 2016

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках зарубіжної літератури

Федорович Світлана Іллівна, учитель зарубіжної літератури Коблівська ЗОШ І–ІІІ ст. Березанської районної ради Миколаївської області

У методичному посібнику розглянуті головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою комп'ютерних технологій, представлені конспекти уроків з використанням інформаційно-комунікативних технологій навчання, на яких формуються креативні здібності, світоглядні засади та розвиваються соціальні та громадянські компетентності вихованців на уроках словесності.

Детальніше...

Технологія Веб-квест у методичному арсеналі сучасного вчителя

Богданова Ольга Олексіївна, учитель математики та інформатики Новопетрівська ЗОШ І–ІІІ ст. Новоодеської районної ради Миколаївської області

У роботі представлені матеріали, у яких розкриваються питання визначення і характеристики основних структурних елементів моделі впровадження технології веб-квест в освітній діяльності.

Збірка розрахована на вчителів, методистів, керівників навчальних закладів освіти.

Детальніше...

Формування ключових компетентностей учнів початкових класів шляхом впровадження технології розвитку критичного мислення

Осіпенко Людмила Василівна, учитель початкових класів

Кривоозерська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 Кривоозерської районної ради Миколаївської області

У посібнику представлені матеріали з досвіду роботи вчителя щодо впровадження методик технології розвитку критичного мислення на уроках математики, як важливого елементу продуктивної технології навчання. Вони сприяють формуванню ключових компетентностей особистості молодшого школяра

Детальніше...

Козацька школа як засіб національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Харитонович Олена Іванівна, вихователь-методист

Миколаївський ДНЗ № 148 «Катруся» Миколаївської міської ради Миколаївської області

У методичному посібнику розкрито сутність козацької педагогіки, її проблеми у теорії та практиці, особливості використання елементів Козацької школи в практиці роботи навчальних закладів. Представлено концепцію Козацької школи в умовах дошкільного навчального закладу, модель та структуру її функціонування, зразки планування навчально-виховного процесу.
Методичний посібник призначений для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків.

Детальніше...

Використання технології біоенергопластики в системі логокорекційної роботи.

Чіркіна Наталія Іванівна, учитель-логопед

Первомайський ДНЗ ясла-садок № 1 «Ластівка» Первомайської міської ради Миколаївської області

У методичному посібнику розкривається система впровадження інноваційної технології «біоенергопластика» в корекційну роботу вчителя – логопеда ДНЗ. Розкривається поетапність роботи з дітьми щодо формування фонематичної компетенції, система роботи з педагогами та батьками. Збірник систематизованих практичних матеріалів з впровадження технології біоенергопластики для логопедів та вихователів дошкільних закладів.

Детальніше...

Синектика – шлях до активізації пізнавальних можливостей дітей старшого дошкільного віку.

Чернега Людмила Вікторівна, вихователь 

Комунальна установа «Консалтингово-методичний освітній центр ДНЗ № 6 «Світлячок» Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

Розкрито досвід навчання дітей аналізувати, порівнювати, сприймати дійсність;активізувати пізнавальну активність за допомогою використання символів; навчання дітей точно, лаконічно й образно розповідати про предмети, явища,все, що сприяє вдосконаленню її мови, пам'яті, мислення, полегшує процес обміну інформації.

Детальніше...

Упровадження інноваційних здоровязбережувальних технологій в систему роботи дошкільного навчального закладу

Воротинцева Альона Вікторівна, вихователь-методист

Баштанський ДНЗ № 3 «Чебурашка» Баштанської районної ради Миколаївської області

Зміст брошури висвітлює впровадження в навчально-виховний процес інноваційних здоров'язбережувальних технологій в цікавих різноманітних формах, що забезпечує фізичне, соціально-емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя дошкільнят

Розвиток дитячої творчості у дошкільному навчальному закладі за допомогою евристичних методів навчання.

Скидан Світлана Юріївна, вихователь-методист

Баштанський ДНЗ № 4 «Дюймовочка» Баштанської районної ради Миколаївської області

У досвіді представлено використання інтерактивних технологій у методичній роботі з педагогічними кадрами для творчого зростання особистості вихователя; психолого-педагогічні умови розвитку дитячої творчості; засоби побудови навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, спрямованого на формування пізнавально активної, реально й творчо мислячої, самокритичної особистості.

Детальніше...

Використання альтернативних здоров’формуючих і здоров’язбережуючих технологій в умовах дошкільного навчального закладу

Яворська Катерина Веніамінівна, інструктор з фізкультури в ДНЗ

Очаківський НВК «Сонечко» Очаківської міської ради Миколаївської області

У посібнику вміщено адаптовані до умов сучасного дошкільного навчального закладу технології, основним змістом яких є засоби фізичної культури як найбільш доступні й оптимальні чинники формування і збереження здоров’я особистості . Матеріал посібника зорієнтовано на роботу з дітьми дошкільних навчальних закладів.

Детальніше...

Медіакультура особистості – нагальна потреба сьогодення

Гусєва Лариса Вікторівна, керівник творчої лабораторії «Медіаосвіта»,
Журбенко Оксана Михайлівна, практичний психолог

Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ст. № 56 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Відеофільм демонструє досягнення навчального закладу, розкриває зміст експериментальної роботи та ілюструє процес формування медіа компетентності педагогів школи

Детальніше...

"Школа молодого вихователя" як форма системного підходу щодо розвитку професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів

Творча група педагогів

Миколаївський ДНЗ № 5 «Салют Перемоги» Миколаївської міської ради Миколаївської області

У збірці, яка презентує оригінальний системний підхід в організації міської Школи молодого вихователя, окреслено основні завдання Школи, психологічний супровід учасників. Описано структуру засідань Школи та охарактеризовано застосовані різноманітні ефективні форми (консультації-дискусії, лекції-візуалізації, майстер-класи, тренінги), методи (сторітелінг, мозковий штурм, зворотній клас, моделювання), технічні засоби методичного навчання та продукції ІКТ. Виокремлено критерії ознайомлення педагогів з теоретично-практичним матеріалом, функції консультантів Школи тощо.
Для завідувачів, вихователів-методистів, вихователів, методистів рай(міськ) кабінетів (центрів).

Детальніше...

Система роботи з національно-патріотичного виховання, формування громадянина - патріота

Терлецька Наталя Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи (педагогічний колектив)

Арбузинська ЗОШ ІІ–ІІІ ступенів № 2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської районної ради Миколаївської області

Відображено досвід роботи педагогічного колективу Арбузинської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка з проблеми національно - патріотичного виховання учнів, формування у дітей та учнівської молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу, здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад учнів

Детальніше...

Розвиток творчих здібностей, патріотичне виховання та формування соціальних компетенцій вихованців

Березецька Олена Олексіївна, керівник гуртка

Міська станція юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області

Предствлено виступ екологічної агітбригади «Юннатівська варта», складом якої є вихованці гуртка «Комп'ютер вікно в природу».

Детальніше...

Сенсорний розвиток як базова основа формування ключових компетентностей дошкільників

Балановська Вікторія Вікторівна, вихователь

Підгороднянський ДНЗ «Ромашка» Первомайської районної ради Миколаївської області

У посібнику представлено матеріали з досвіду роботи вихователя Підгороднянського ДНЗ «Ромашка» Балановської В.В. по сенсорному розвитку дошкільників, засвоєнню ними сенсорних еталонів; також пропонуються дидактичні ігри та вправи, рекомендації по засвоєнню сенсорних еталонів дітьми дошкільного віку, конспекти занять, консультації для батьків.

Детальніше...

Творчий підхід до формування навички читання як умова успішного розвитку мовної особистості

Жаврід Людмила Анатоліївна, учитель початкових класів

Вознесенська ЗОШ І–ІІІ ст. № 6 Вознесенської міської ради Миколаївської області

Представлено практичні напрацювання з формування навички читання. Узагальнення загальноприйнятих методів за методиками Зайцева – Федоренка, Б.Динги, В.Едігея, доповнене сучасними формами роботи дає змогу зацікавити учнів читанням, сформувати стійку потребу в читанні, розширити кругозір дітей, розвивати пізнавальну активність. Систематичне використання вчителем на уроках спеціально дібраних завдань, створення ситуації успіху, широке коло ігрових моментів, цікавих ситуацій сприяє успішному розвитку мовної особистості

Детальніше...

Використання діяльнісного методу на уроках математики в початкових класах за педагогічною технологією «Росток»

Черепіна Людмила Василівна, учитель початкових класів

Братська ЗОШ І–ІІІ ст. Братської районної ради Миколаївської області

Розкрито особливості роботи вчителя на уроках математики з використанням методів та прийомів педагогічної інновації. Подано етапи уроку вивчення нової теми – «відкриття нового знання» з урахуванням різних видів навчальної діяльності. Запропоновано шляхи відкриття дітьми математичних понять, відношень між ними самостійно в процесі пошукової діяльності. Також проаналізовано особливості використання підручників за технологією «Росток» у навчально-виховному процесі.

Детальніше...

Екологічне виховання учнів та розвиток екологічної культури молодшого школяра

Гук Ольга Миколаївна, учитель початкових класів

Костянтинівська ЗОШ І–ІІІ ст. Арбузинської районної ради Миколаївської області

Висвітлюється досвід роботи з теми «Екологічне виховання учнів та розвиток екологічної культури молодшого школяра»

Детальніше...

Впровадження діяльнісного підходу в викладанні курсу «Навколишнього світу» за проектом «Росток»

Деревянко Світлана Іванівна, учитель початкових класів

Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ст. № 18 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Представлено процес включення учнів в активну пізнавальну діяльність; Створення умов для самостійного надбання учнями знань;Учень – повноправний партнер у здійсненні навчально - виховного процесу;
Учитель – не передає готові знання, а спонукає дитину до саморозвитку

Детальніше...

Формування гуманної, соціально активної особистості молодшого школяра на основі ціннісного ставлення до тварин через інтегративно – діяльнісний підхід

Драганова Алла Олександрівна, учитель початкових класів

Первомайська ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 Первомайської міської ради Миколаївської області

У посібнику розкрито теоретичні та практичні засади впровадження інтегративно-діяльнісного підходу в навчально-виховний процес початкової школи. Зміст досвіду ґрунтується на принципах науковості, доступності, взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку особистості дитини.
Рекомендовано вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Детальніше...

Формування компетентностей учнів через впровадження прикладної спрямованості на основі застосування математичних знань та практичних вмінь у житті

Рафальська Оксана Дмитрівна, учитель математики

Новобузька ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 Новобузької районної ради Миколаївської області

Автором представлено оригінальні вчительські знахідки, професійні секрети, практичні поради, апробовані на власному досвіді роботи, щоб довести учневі, що математика є прикладною наукою і проникає у всі сфери життя людини

Детальніше...

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання