Єдина Країна! Единая Страна!
 
22 | 07 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідПередовий педагогічний досвід -2013

Використання тренінгових технологій у роботі шкільного психолога

buryachenko
 

Буряченко Ксенія Іванівна, практичний психолог

Первомайська районна рада

Степківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Досвід формування життєвих компетентності особистості школяра засобами тренінгових технологій. В матеріалах наведено приклади практичного використання нестандартних та цікавих вправ із застосуванням інтерактивних технологій, що базуються на особистісно-орієнтованому педагогічному процесі.

Детальніше...

Формування психологічної готовності дітей до школи в контексті інноваційної діяльності шкільного практичного психолога

jureva
 

Юр’єва Юлія Володимирівна, практичний психолог

Жовтнева районна рада

Пересадівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Представлено матеріали теоретичного та практичного змісту, що охоплюють широке коло питань, та міцно пов’язані із психологічною підготовкою дітей до школи та забезпечення в подальшому їх ефективної адаптації до нових умов навчання

Детальніше...

Вчимо по-новому, зберігаємо традиції

vinichuk
 

Вінійчук Людмила Іванівна, завідувач РМК

Миколаївський РМК відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації

Досвід роботи методичної служби Миколаївського району з формування науково-методичного середовища як запоруки успішного впровадження інновацій у навчально-виховний процес

Детальніше...

«ГАШ – школа, як осередок розвитку громади»

Ракоча Тетяна Миколаївна 

Ракоча Тетяна Миколаївна, директор школи

Миколаївська районна рада

Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Досвід громадсько-активної школи (ГАШ), як однієї з найбільш ефективних моделей шкіл, здатних розв’язати завдання перетворення шкіл у громадські інститути, які забезпечують становлення підростаючих громадян як суб’єктів демократії.

Детальніше...

«Створення здров’язбережувального середовища в навчальному закладі та формування мотивації на здоровий спосіб життя в учнів»

Тацька Галина Леонідівна
 

Тацька Галина Леонідівна, директор школи

Березнегуватська районна рада

Березнегуватська ЗОШ І-ІІ ст. № 2

Розроблена модель «Школи культури здоров’я» формувалася з головною метою: навчити учнів, учителів, батьків, представників громади свідомо ставитися до свого здоров’я, сформувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя і здоров’язберігаючу поведінку, втілювати здобуті навички в щоденне життя. Представлена модель ґрунтується на багаторічному досвіді роботи школи.

Детальніше...

«Проблемно-дослідницька робота на уроках світової літератури»

Тесляр Олена Вадимівна

Тесляр Олена Вадимівна, вчитель світової літератури

Доманівська районна рада

Мостівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Представлений досвід показує доцільність використання інтерактивних методів навчання в проблемно-пошуковій роботі на уроках світової літератури.

Детальніше...

«Реалізація принципів здоров’язбережувальних технологій на уроках російської мови»

 Шевчук Антоніна Іванівна

Шевчук Антоніна Іванівна, вчитель російської мови та світової літератури

Миколаївська міська рада

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 48

Досвід використання здоров’язбережувальних технологій в навчальному процесі, який дає змогу учням успішно адаптуватися в освітньому і соціальному просторі, проявити свої творчі здібності

Детальніше...

“Розвиток інтелекту учнів шляхом застосування інтерактивних технологій у вивченні фізики”

Школьна Раїса Миколаївна 

Школьна Раїса Миколаївна, учитель фізики та астрономії, старший учитель

Снігурівська районна рада

Баратівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Висвітлені методи організації навчального процесу на уроках фізики, з використанням інтерактивних прийомів роботи зі школярами, що ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, їх життєвих цінностей, забезпечує достатній рівень навчальних досягнень.

Детальніше...

“Використання візуальних джерел на уроках історії як засіб формування і розвитку предметних і ключових компетентностей учнів”

Більченко Олена Вікторівна
 

Більченко Олена Вікторівна, вчитель історії

Братська районна рада

Новокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Досвід формування в учнів самоідентичності та почуття власної гідності на основі осмислення соціального й морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії та культури України в контексті загального історичного процесу

 

Детальніше...

«Інтеграція навчальної діяльності у формуванні гармонійно розвиненої особистості»

Щербина Інна Вікторівна
 

Щербина Інна Вікторівна, вчитель української мови та літератури

Миколаївська районна рада

Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Вміщені матеріали допоможуть учителям-словесникам відійти від традиційної методики викладання української мови і літератури, орієнтують на впровадження інтеграції в навчальну діяльність з метою формування гармонійно розвиненої особистості

Детальніше...

«Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках української мови та літератури»

Петріщенко Олена Сергіївна
 

Петріщенко Олена Сергіївна, вчитель української мови та літератури

Первомайська районна рада

Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ст.

Представлено модель навчального середовища, в якому оптимальні шляхи розвитку пізнавальної активності визначено через внутрішній (психолого-педагогічний) та зовнішній (організаційний) аспекти навчального процесу на уроках української мови та літератури.

Детальніше...

«Диференційований підхід до навчання як засіб розвитку індивідуальних здібностей особистості»

Папіровник Віра Федорівна
 

Папіровник Віра Федорівна, вчитель математики

Первомайська районна рада

Романовобалківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Пропонуються основні принципи та форми роботи з диференційованого викладання математики, що дає змогу одночасно працювати з учнями різного рівня готовності до навчання.

Детальніше...

“Оптимізація навчально-виховного процесу з історії на основі впровадження інфомаційно-комунікативних технологій”

Грицюк Лариса Анатоліївна
 

Грицюк Лариса Анатоліївна, вчитель історії та правознавства, учитель-методист

Миколаївська міська рада

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 29

Розкрито основні аспекти оптимізації навчально-виховного процесу з історії на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Подано методичні рекомендації щодо використання ІКТ на уроках історії та в позаурочний час.

 

Детальніше...

«Гра, як засіб формування інтересу до вивчення іноземної мови»

Солонуха Оксана Вікторівна
 

Солонуха Оксана Вікторівна, вчитель англійської мови

Арбузинська районна рада

Арбузинський НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ «Пролісок»

Висвітлено методи і форми формування інтересу до опанування англійської мови в процесі гри у початковій школі. Вміщені поради вчителям англійської мови початкових класів..

Детальніше...

«Забезпечення якості освіти засобами формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови»

Єрмоленко Ольга Василівна

Єрмоленко Ольга Василівна, вчитель початкових класів

Новоодеська районна рада

Себинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Представлено досвід формування мовленнєвої компетентності в системі, починаючи з першого класу: уміння слухати і розуміти інформацію (аудіювання), вести діалог і монолог, читати і розуміти текст, працювати над багатством словникового запасу, вмінням переконувати і відстоювати власну точку зору, висловлювати власні думки, міркування, погляди в усній та писемній формах

Детальніше...

«Формування творчої особистості молодших школярів шляхом застосування інноваційних технологій»

Гавриленко Світлана Олександрівна

Гавриленко Світлана Олександрівна, вчитель початкових класів

Новобузька районна рада

Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Представлені матеріали з досвіду впровадження інноваційних технологій на різних етапах уроків , позакласній роботі в початковій школі

Детальніше...

«Формування компетентності учнів початкових класів шляхом впровадження ідей школи життєтворчості, технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення»

Булгакова Ольга Олексіївна
 

Булгакова Ольга Олексіївна, вчитель початкових класів, вчитель-методист

Первомайська міська рада

Первомайська ЗОШ І ст. № 11

 Представлено досвід впровадження педагогіки життєтворчості, пошук шляхів формування особистості, здатної до самореалізації. Головна ідея – побудувати нову систему взаємодії вчителя та учня.

Детальніше...

Інтерактивні методи як засіб навчання учнів початкових класів»

Господар Тетяна Володимирівна
 

Господар Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів

Веселинівська районна рада

Веселинівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Інтерактивні методи як засіб навчання молодших школярів, які розкривають творчий потенціал дитини, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, логічного мислення тощо

Детальніше...

Формування життєвої компетентності дітей з вадами зору як засобу подальшої соціальної адаптації у сучасному суспільстві»


Козак Світлана Іванівна
 

Козак Світлана Іванівна, вихователь-методист, Маслова Л.І., завідуюча ДНЗ № 5

Первомайська міська рада

Первомайський ДНЗ ясла-садок № 5 «Золота рибка»

Представлена робота присвячена проблемі формування життєвої компетентності дітей з вадами зору в ДНЗ. Автори розкривають досвід роботи закладу щодо використання інноваційних технологій у практиці роботи з дітьми з особливими потребами.

Детальніше...

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання