Єдина Країна! Единая Страна!
 
22 | 07 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідПередовий педагогічний досвід -2012

«Формування ключових компетентностей молодших школярів засобами сучасного змісту освіти»

Баштанська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 Баштанської районної ради\

isacova

Іскова Лариса Михайлівна, учитель початкових класів, учитель-методист

Розкриває компетентність як складне особистісне утворення , що інтегрує знання, уміння, навички, особистий досвід..

Детальніше...

«Робота з обдарованими учнями на уроках фізики та в позакласній діяльності»

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Миколаївської міської ради

bratoshevska

Братошевська Світлана Вікторівна,заступник директора, вчитель фізики та природознавства

Розкрито практичний досвід роботи з обдарованими дітьми з фізики на уроках та в позакласній роботі на основі заходів, які можна використати для поглиблення знань з предмету та виявлення обдарованих дітей.

Детальніше...

«Робота з обдарованою молоддю в умовах сучасної загальноосвітньої школи»

Миколаївська ЗОШ І –ІІІ ст. № 48 Миколаївської міської ради

bazulko

Базулько Євген Петрович, учитель фізики

Представлена робота присвячена систематизації власного досвіду по роботі з обдарованою молоддю в умовах сучасної загальноосвітньої школи

Детальніше...

«Психічний розвиток і духовне здоров'я учасників навчально-виховного процесу»

Степівська ЗОШ І–ІІІ ст. Миколаївської районної ради

savchenko

Савченко Любов Олександрівна, практичний психолог

Представлено досвід роботи практичного психолога Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка працює над проблемою формування духовного здоров’я та психологічного розвитку вчителів, батьків та учнів.

Автор детально представляє свої методи та форми роботи із забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у навчальному закладі.

Детальніше...

«Інновації в контексті. Школи сприяння здоров’ю: із досвіду впровадження інформаційно-освітньої антиалкогольної програми «Сімейна розмова»

Мішково-Погорілівська ЗОШ І–ІІІ ст. Жовтневої районної ради

fadeeva

Фадєєва Анастасія Олександрівна, практичний психолог

У відеоматероіаліх відображений досвід роботи практичного психолога Фадєєвої А.О. Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з реалізації інноваційної інформаційно-освітньої антиалкогольної програми «Сімейна розмова» в контексті Школи сприяння здоров’ю

Детальніше...

Інноваційна діяльність психолога, як одна із умов формування особистості»

Жовтнева ЗОШ І–ІІІ ст. Новобузької районної ради

karateeva

Каратєєва Наталія Олегівна, практичний психолог

Представлено інноваційні технології та психологічний інструментарій для проведення корекційних занять з учнями, які потребують допомоги психолога

Детальніше...

«Інноваційні аспекти діяльності психологічної служби в умовах профільного округу»

 

Первомайська ЗОШ І–ІІІ ст. Жовтневої районної ради

andrienko

Андрієнко Ірина Вікторівна, практичний психолог

Представлено психологічний супровід реалізації профільного навчання в умовах освітнього округу – одна з головних умов ефективності його впровадження, яка зорієнтована на всебічний розвиток пізнавальних та творчих здібностей учнів, їх потреб у самопізнанні та самореалізації, а також на формування професійних компетенцій, необхідних для якісної профсоціалізації сучасного випускника в умовах складної конкуренції на ринку праці.

Детальніше...

«Від інноваційного змісту освіти через професійну майстерність та творчість учителя до забезпечення особистісного розвитку учнів»

Арбузинська ЗОШ І–ІІ ст. № 1 Арбузинської районної ради

lisovec

Лісовець Ірина Василівна, заступник директора з навчальної роботи

Представлено ефективність функціонування системи методичної роботи, розкрито сторони управління, які працюють на формування особистості вчителя, підвищення його професіоналізму.

Узагальнено досвід створення умов для самореалізації вчителя і учня, який забезпечує творчу атмосферу у педагогічному колективі, визначає спільність творчих пошуків.

Детальніше...

«Роль наставника в становленні молодого вчителя в умовах сільської школи»

Первомайська ЗОШ І–ІІІ ст. Жовтневої районної ради

rudenko

Руденко Олена Вікторівна, директор школи

Представлено роботу педагогічного колективу Первомайської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів щодо забезпечення стажування молодих вчителів та організації наставництва в умовах сільської школи.

Детальніше...

«Інноваційні технології в методичній діяльності. SmartBord”.

Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ст. № 57 Миколаївської міської ради

krutienko

Крутієнко Світлана Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, старший учитель

Представлені методичні рекомендації для заступників директорів шкіл щодо ролі інноваційних процесів в методичній роботі з педагогічними працівниками та їх впливу на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, формувати інноваційну культуру керівника, вміння використовувати інновації в методичній діяльності; створити умови для обміну досвідом.

Детальніше...

«Модернізація діяльності методичної служби ДНЗ засобами ІКТ»

Первомайський ДНЗ ясла-садок № 1 «Ластівка» Первомайської міської ради

chikrijova

Чікрижова Тетяна Володимирівна, вчитель географії та економіки, вихователь-методист

Розкрито систему методичної роботи щодо впровадження ІКТ

Детальніше...

«Модель проекту школи «Плекаймо компетентну особистість»

Новобузька ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 Новобузької районної ради

ohrimchuk

Охремчук Наталія Миколаївна, заступник директора з НВР

Представлено модель роботи Новобузької ЗОШ № 1 щодо реалізації питання формування творчої особистості – випускника школи. Провідні цінності учнів, ключові особистісні компетенції, система різнобічної підготовки вчителя.

Детальніше...

«Формування в учнів ціннісного ставлення до здоровя через зміст шкільної фізичної освіти»

Веселинівська ЗОШ І–ІІІ ст. Веселинівської районної ради

klyackina

Кляцька Людмила Миколаївна, учитель фізики, старший учитель

Автор акцентує увагу на здоров’язберігаючому підході в процесі викладання шкільного курсу фізики та формування ціннісного ставлення до здоров’я, підвищення пізнавального інтересу учнів, залучення їх до творчості, дослідницької роботи.

Досвід несе в собі опору на сучасні наукові погляди, висновки, досягнення. Автор підкріплює все це практичними наробками.

Детальніше...

«Формування естетичної культури школяра, засобами художньої культури»

Березнегуватська ЗОШ І–ІІ ст. Березнегуватської районної ради

 shishkina

Шишкіна Людмила Василівна, учитель музичного мистецтва та художньої культури, учитель-методист

Розкрито багаторічний досвід формування естетичної освіти учнів різновікових груп на основі вивчення інтегрованих предметів «Музика», «Художня культура»,

Детальніше...

«Полікультурність як основа виховання людини».

Вознесенська ЗОШ І-–ІІ ст. № 10 Вознесенської міської ради

terzilova

Терзілова Людмила Миколаївна, директор школи

Розкрито проблему полікультурного навчання і виховання в системі загальноосвітньої школи України. Визначені завдання та шляхи їх вирішення через використання інтерактивних методів навчання і виховання учнівської молоді на прикладі роботи шкільного М/О вчителів української мови та літератури.

Детальніше...

«Формування інформаційної культури учнів на уроках математики шляхом використання інноваційних педагогічних технологій»

Мигіївська ЗОШ І–ІІІ ст. Первомайської районної ради

 

Білецька Оксана Валентинівна, учитель математики, старший учитель

Представлено досвід формування інформаційної культури учнів на уроках математики шляхом використання інноваційних педагогічних технологій, наведено приклади практичного використання інноваційних технологій, що базуються на особистісно орієнтованому педагогічному процесі.

Детальніше...

«Впровадження інноваційних технологій у практику роботи навчального закладу»

Первомайська ЗОШ І–ІІІ ст. № 4, Первомайської міської ради

zosh4

Педагогічний колектив

Представлено досвід дослідницької діяльності та проблемного навчання

Детальніше...

«Викладання світової літератури на культурологічній основі»

Веселинівська гуманітарна гімназія Веселинівської районної ради

zayceva

Зайцева Антоніна Борисівна, учитель світової літератури та художньої культури, старший учитель

Представлено досвід культурологічного підходу до вивчення курсу світової літератури в загальноосвітній школі, що охоплює твори трьох тисячоліть і відображає культури різних народів на різних етапах розвитку.

Детальніше...

«Використання ІКТ на уроках фізики»

Вознесенська ЗОШ І–ІІІ ст. № 5 Вознесенської міської ради

vasilec

Василець Алла Анатоліївна, учитель фізики вищої категорії

Представлено досвід роботи щодо впровадження інформаційних технологій на різних етапах уроків фізики, в позакласній роботі.

Детальніше...

«Впровадження інклюзивної освіти в дистанційній формі в навчально-виховний процес КЗМНВК «Компютерний центр»

КЗ МНВК «Комп’ютерний центр» Вознесенської міської ради

roschina

Рощина Наталя Олексіївна, директор

Представлено досвід впровадження інклюзивної освіти в дистанційній формі навчання через особистісно-орієнтований підхід, шляхом формування інформаційної компетентності учнів з фізичними вадами.

Детальніше...

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання