Єдина Країна! Единая Страна!
 
23 | 06 | 2017
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідШколи-інтернати

Свій досвід - колегам

24 травня 2017 року на базі  комунального закладу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради була проведена педагогічна практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів шкіл-інтернатів Миколаївської обласної ради. У ході педпрактики слухачі ознайомилися із навчальним закладом та головними напрямками діяльності педагогічного колективу. Навчально-виховна діяльність школи направлена на упровадження  особистісно  орієнтованих методів і форм роботи із дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах; забезпечення соціальної і психологічної захищеності дітей із малозабезпечених сімей та дітей з особливими освітніми потребами; створення умов для якісної допрофільної і профільної підготовки вихованців.

    Директор  Лисенко В. М. та заступник з виховної роботи Дементьєва І. М. радо ділилися досвідом роботи педагогічного колективу та надбаннями учнівського колективу. Учасникам заходу була представлена виставка робіт гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» (керівник Яворович Л. Ф.), відеоподорож «Школа – наш рідний дім», виховний захід «Національні символи України» (вихователь Краснопьорова Л. С.), майстер-клас ліплення із солоного тіста (вихователь Бабій В. О.) Під час екскурсії по школі-інтернаті слухачі курсів були вражені охайністю та затишком, які панували всюди: у класах, у спальнях, у побутових кімнатах, у дошкільному корпусі. Далі усіх гостей запросили до музичної вітальні. Хореограф Шевляков О. А. презентував танцювальні колективи молодшої школи. На святі лунали українські народні пісні.

   Підводячи підсумки роботи заходу гості не приховували своїх емоцій. Усі вони отримали високий заряд позитиву від усього побаченого у школі-інтернаті та щиро подякували директору Лисенку В. М. і його педагогічному колективу. «Школа проникла любов’ю і турботою до дітей, всюди панує дух патріотизму, доброти і людяності. Доброзичливі, творчі учителі та відкриті, усміхнені діти – це результат командної роботи. Так тримати і не зупинятися на досягнутому заради майбутнього своїх вихованців,» - зазначила у своєму виступі Мілєйко О. О., методист кафедри теорії й методики управління навчальними закладами освіти МОІППО.

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_0209.JPG)IMG_0209.JPG[ ]4135 Кб
Скачати цей файл (IMG_0255.JPG)IMG_0255.JPG[ ]2933 Кб
Скачати цей файл (IMG_0387.JPG)IMG_0387.JPG[ ]2889 Кб
Скачати цей файл (IMG_0426.JPG)IMG_0426.JPG[ ]3106 Кб
Скачати цей файл (IMG_0491.JPG)IMG_0491.JPG[ ]3013 Кб
Скачати цей файл (IMG_0514.JPG)IMG_0514.JPG[ ]2996 Кб
Скачати цей файл (IMG_0540.JPG)IMG_0540.JPG[ ]3063 Кб
Скачати цей файл (IMG_0567.JPG)IMG_0567.JPG[ ]2952 Кб

Посада асистента учителя

Посада асистента учителя в українському законодавстві: основні функції, завдання, необхідні компетентності

Постанова Кабінету міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зазначає, що «особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами». З ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Міністерством соціальної політики доповненоКласифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 №327). Посаду асистента вчителя передбачено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 06.12. 2010р. №1205.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9-675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя» зазначає орієнтовні кваліфікаційні характеристики асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням, які розроблені у зв`язку з введенням зазначеної посади до типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010р. за №1308/8603. Так, в описі посадових обов`язків асистента вчителя зазначено, що асистент вчителя забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами: разом із вчителем класу виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності; у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини; адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами.

Відповідно до цього листа асистент вчителя здійснює наступні функції:

·         Організаційну: допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку. Асистент вчителя забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію.

·         Навчально–розвивальну: асистент вчителя, співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

·         Діагностичну: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

·         Прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

·         Консультативну: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Компетентності асистента вчителя: що повинен знати і вміти асистент вчителя

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9-675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя» зазначено необхідні компетентності асистента вчителя, зокрема асистент вчителя повинен знати:

 • основи законодавства України про освіту, соціальний захист;
 • міжнародні документи про права людини й дитини;
 • державні стандарти освіти;
 • нормативні документи з питань навчання та виховання;
 • сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки;
 • психолого-педагогічні дисципліни;
 • особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку;
 • ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний та диференційований підхід;
 • рівні адаптації навчального та фізичного навантаження;
 • методи використання сучасних технічних засобів та обладнання;
 • основи роботи з громадськістю та сім`єю;
 • етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей;
 • норми та правила ведення педагогічної документації.
 • Також зазначено, що асистент вчителя повинен вміти:
 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності;
 • здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 • разом з іншими фахівцями складати індивідуальну програму розвитку дитини;
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;

налагоджувати міжособистісні стосунки між всіма суб`єктами навчально

Про реалізацію освітнього проекту

Відповідно до п. 6, пп. 13 п. 11 Положення про департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови  Миколаївської обласної державної адміністрації від 28.04.2016 №154-р, плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2017 рік, на виконання рішення вченої ради МОІППО від 25.01.2017 (протокол № 1), з метою формування підприємницької компетентності педагогів шкіл-інтернатів щодо навчання учнів навичкам підприємливості, розвитку підприємницької культури, компетенцій, необхідних для досягнення успіху в майбутній професійній кар’єрі             

Н А К А З У Ю:

 1. Розпочати реалізацію обласного освітнього проекту «Підприємницька

компетентність  – шлях до успішного життя» на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та закладів інтернатного типу Миколаївської обласної ради (список додається).

 1. Призначити науковим керівником проекту Шуляра В. І., д.пед.н., доцента, заслуженого вчителя України, директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 2. Призначити науково-методичними консультантами проекту:

-  Слюсар О. І., методиста кафедри філософії освіти, теорії та методики суспільствознавчих дисциплін МОІППО, з питань формування  підприємницької компетентності педагогів та вихованців шкіл-інтернатів;

-  Мілєйко О. О., методиста кафедри теорії й методики управління навчальними закладами освіти МОІППО, з питань організації освітнього процесу в закладах інтернатного типу;

-  Пінюгіну К. О., завідувача навчально-методичною лабораторією практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання МОІППО, з питань психологічного супроводу реалізації проекту.

 1. Встановити терміни реалізації обласного освітнього проекту «Підприємницька  компетентність – шлях до успішного життя»:

 2017 – 2018 р.р.

 1. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Шуляр В. І.):
  1. провести навчання педагогічних працівників інтернатних закладів-учасників проекту щодо формування в учнів навичок підприємливості;
  2. надавати консалтингові послуги учасникам проекту;
  3. заслухати попередні та кінцеві результати реалізації обласного освітнього проекту на засіданнях ученої ради МОІППО.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора департаменту                                         Г. Л. Каськова

Додаток

до наказу департаменту

освіти і науки Миколаївської   

облдержадміністрації

від_________№____________

Список  інтернатних закладів Миколаївської обласної ради – учасників обласного освітнього проекту «Підприємницька компетентність – шлях до успішного життя»

1. Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. № 3  

  2. Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3

3. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації»

4. Миколаївська спеціальна  загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. № 6

5. Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

6. Антонівська загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст.

7. Володимирівська загальноосвітня школа-інтернат

8. Комунальний заклад «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І–ІІІ ступенів»

9. Мішково-Погорілівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат

 І–ІІІ ступенів.

 10. Лисогірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

 11. Привільненська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

 12. Широколанівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

Директор МОІППО                                                       В. І. Шуляр

ПОГОДЖЕНО:

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_20170228_094453 (2).jpg)IMG_20170228_094453 (2).jpg[ ]1657 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170228_094518.jpg)IMG_20170228_094518.jpg[ ]3080 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170228_112205.jpg)IMG_20170228_112205.jpg[ ]2839 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170228_115951.jpg)IMG_20170228_115951.jpg[ ]1580 Кб

Свято для дітей

 

            01 червня 2017 року у Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради вихованці святкували Міжнародний  День захисту дітей.

           На ігровому майданчику  діти позмагалися в спортивно-розважальних іграх, які організували педагоги школи-інтернату.

           Привітали вихованців школи-інтернату  зі святом представники компанії PepsiCo на чолі з заступником директора департаменту зі зв'язків з органами влади та громадськістю PepsiCo в УкраїніЖуковим Валерієм Павловичем. Гості подарували дітям іграшки, розвивальні ігри, одяг, рюкзаки, соки «Сандорик».

            Свято було веселим і цікавим завдяки директору школи-інтернату Гусарову Василю Івановичу, гостям і педагогам.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_3457.JPG)IMG_3457.JPG[ ]4179 Кб
Скачати цей файл (IMG_3515.JPG)IMG_3515.JPG[ ]4035 Кб
Скачати цей файл (IMG_3527.JPG)IMG_3527.JPG[ ]3995 Кб
Скачати цей файл (IMG_3540.JPG)IMG_3540.JPG[ ]4117 Кб

День захисту дітей

01 червня 2017 року за ініціативи голови Миколаївської обласної ради Москаленко Вікторії Вікторівни 25 вихованців Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради відвідали Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, де у Міжнародний День захисту дітей демонструвалася вистава Г.К.Андерсена «Свинарка і пастух, або сто поцілунків для принцеси».

              У рамках заходу діти отримали смачні подарунки: соки від ТОВ «Сандора» та солодощі.

             Вихованці школи-інтернату щиро вдячні за цікаве дозвілля у День захисту дітей.

Вкладення:
Скачати цей файл (1   IMG_20170601_095648.jpg)1 IMG_20170601_095648.jpg[ ]867 Кб
Скачати цей файл (2  IMG_20170601_104057.jpg)2 IMG_20170601_104057.jpg[ ]866 Кб
Скачати цей файл (3  IMG_20170601_110041.jpg)3 IMG_20170601_110041.jpg[ ]802 Кб

Останній дзвінок

               26 травня 2017 року у Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради відбулося урочисте свято Останнього дзвоника «Прощавай, дитинство, золота країно!»

              На святі були присутні гості: голова Миколаївської обласної ради Москаленко Вікторія Вікторівна, голова Вітовської районної ради Матвєєв Ігор Семенович, депутат Миколаївської обласної ради Сторчеус Віктор Олександрович, голова Шевченківсьої сільської ради Шакунова Тетяна Петрівна, настоятель храму Іоана Златоуста отець Павло. Почесні гості привітали усіх вихованців зі святом, а з особливими побажаннями миру, успіху, добра та здійснення мрій звернулися до випускників школи-інтернату.

                 До добрих побажань приєднався директор школи-інтернату Гусаров Василь Іванович.  

Вкладення:
Скачати цей файл (DSC_0400.JPG)DSC_0400.JPG[ ]1944 Кб
Скачати цей файл (DSC_0404.JPG)DSC_0404.JPG[ ]1641 Кб
Скачати цей файл (DSC_0462.JPG)DSC_0462.JPG[ ]1982 Кб
Скачати цей файл (DSC_0530.JPG)DSC_0530.JPG[ ]4878 Кб
Скачати цей файл (DSC_0559.JPG)DSC_0559.JPG[ ]6019 Кб

День цивільного захисту

             17 травня 2017 року в Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради проведено День цивільного захисту.

             Учнями та працівниками відпрацьовано дії при евакуації. Вчителями основ здоровʼя та фізичної культури проведено загальношкільну теоретичну вікторину «Правила поведінки при евакуації», показовий виступ загону юних пожежників «Практичні дії при виникненні пожежі» з використанням засобів пожежогасіння та індивідуального захисту. Медична сестра та загін  юних рятувальників підготували виступ  про надання першої медичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації.    

            Учні школи-інтернату закріпили уміння, навички щодо збереження та захисту життя і здоровʼя під час надзвичайних ситуацій. 

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_3027.JPG)IMG_3027.JPG[ ]5449 Кб
Скачати цей файл (IMG_3104.JPG)IMG_3104.JPG[ ]3493 Кб
Скачати цей файл (IMG_3133.JPG)IMG_3133.JPG[ ]4776 Кб

День пам'яті та примирення

З 3 по 5 травня 2017 року в Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів пройшла підготовча робота з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі.

 • Учнями школи 5-9 класів була надана господарська допомога ветеранам, вдовам Другої світової війни та родинам загиблих воїнів.
 • Упорядкована територія біля пам’ятника Невідомому Солдату та сам пам’ятник.
 • Підготовлена виставка книг та історичних документів «Подвиг не має забуття».
 • Учнями 1-9 класів виготовлені червоні маки – символ пам’яті в Україні.
 • Протягом тижня для учнів школи демонструвалися ряд документальних та художніх фільмів: «Битва за Київ», «Війна без переможців», «В бій ідуть одні старики», «Батальйони просять вогню», «Чотири танкіста і собака», «На війні як на війні».
 • Відвідали сільський музей Бойової Слави учні 3 класу.
 • 5 травня проведена загальношкільна лінійка «Всіх пам’ятаємо: і мертвих, і живих», на якій діти вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання
 • Класними керівниками проведені виховні години «Ми про вас пам’ятаємо» (1 кл, Приходько О.С., 2 кл. Першко І.М.), «Той травень в пам’яті людей» (3 кл, Гурінчук С.М., 4 кл, Суханова Т.С.), «Ті дні у пам’яті народній» (5-9 кл.)

9 травня педагогічний колектив та учні школи-інтернату поклали квіти до меморіалів Невідомого солдата та Скорботної матері.

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_2898.JPG)IMG_2898.JPG[ ]3010 Кб
Скачати цей файл (IMG_2916.JPG)IMG_2916.JPG[ ]2581 Кб
Скачати цей файл (IMG_2918.JPG)IMG_2918.JPG[ ]2073 Кб
Скачати цей файл (IMG_2926.JPG)IMG_2926.JPG[ ]2589 Кб

Велике прибирання

29 квітня 2017 року у рамках всеукраїнського фестивалю «Чисто FEST» учні та учителі Лисогірської школи-інтернату приєдналися до усіх людей України і вийшли на велике прибирання. Прибирали від сміття територію біля сільського місточка на березі річки, де люблять відпочивати селяни. Очистили  все від пластику та сухостою, охайно загребли травичку та встановили таблички  зі зверненням до людей про те, щоб не смітили і прибирали після себе. 

Вкладення:
Скачати цей файл (_DSC0378.JPG)_DSC0378.JPG[ ]7425 Кб
Скачати цей файл (_DSC0386.JPG)_DSC0386.JPG[ ]7343 Кб
Скачати цей файл (_DSC0395.JPG)_DSC0395.JPG[ ]6954 Кб
Скачати цей файл (_DSC0420.JPG)_DSC0420.JPG[ ]3851 Кб

День Європи у школі-інтернаті

У Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті розпочалися заходи по відзначенню Дня Європи. 11 травня 2017 року відбулася церемонія підняття Державного прапору України, прапору Європейського Союзу та флешмоб «Україна і Європа єдині»

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_20170513_091715.jpg)IMG_20170513_091715.jpg[ ]3859 Кб
Скачати цей файл (IMG_2979.JPG)IMG_2979.JPG[ ]3006 Кб
Скачати цей файл (IMG_2984.JPG)IMG_2984.JPG[ ]2916 Кб
Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання