Єдина Країна! Единая Страна!
 
23 | 05 | 2017
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідШколи-інтернати

Посада асистента учителя

Посада асистента учителя в українському законодавстві: основні функції, завдання, необхідні компетентності

Постанова Кабінету міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зазначає, що «особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами». З ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Міністерством соціальної політики доповненоКласифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 №327). Посаду асистента вчителя передбачено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 06.12. 2010р. №1205.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9-675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя» зазначає орієнтовні кваліфікаційні характеристики асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням, які розроблені у зв`язку з введенням зазначеної посади до типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010р. за №1308/8603. Так, в описі посадових обов`язків асистента вчителя зазначено, що асистент вчителя забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами: разом із вчителем класу виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності; у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини; адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами.

Відповідно до цього листа асистент вчителя здійснює наступні функції:

·         Організаційну: допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку. Асистент вчителя забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію.

·         Навчально–розвивальну: асистент вчителя, співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

·         Діагностичну: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

·         Прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

·         Консультативну: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Компетентності асистента вчителя: що повинен знати і вміти асистент вчителя

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9-675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя» зазначено необхідні компетентності асистента вчителя, зокрема асистент вчителя повинен знати:

 • основи законодавства України про освіту, соціальний захист;
 • міжнародні документи про права людини й дитини;
 • державні стандарти освіти;
 • нормативні документи з питань навчання та виховання;
 • сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки;
 • психолого-педагогічні дисципліни;
 • особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку;
 • ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний та диференційований підхід;
 • рівні адаптації навчального та фізичного навантаження;
 • методи використання сучасних технічних засобів та обладнання;
 • основи роботи з громадськістю та сім`єю;
 • етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей;
 • норми та правила ведення педагогічної документації.
 • Також зазначено, що асистент вчителя повинен вміти:
 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності;
 • здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 • разом з іншими фахівцями складати індивідуальну програму розвитку дитини;
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;

налагоджувати міжособистісні стосунки між всіма суб`єктами навчально

Про реалізацію освітнього проекту

Відповідно до п. 6, пп. 13 п. 11 Положення про департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови  Миколаївської обласної державної адміністрації від 28.04.2016 №154-р, плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2017 рік, на виконання рішення вченої ради МОІППО від 25.01.2017 (протокол № 1), з метою формування підприємницької компетентності педагогів шкіл-інтернатів щодо навчання учнів навичкам підприємливості, розвитку підприємницької культури, компетенцій, необхідних для досягнення успіху в майбутній професійній кар’єрі             

Н А К А З У Ю:

 1. Розпочати реалізацію обласного освітнього проекту «Підприємницька

компетентність  – шлях до успішного життя» на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та закладів інтернатного типу Миколаївської обласної ради (список додається).

 1. Призначити науковим керівником проекту Шуляра В. І., д.пед.н., доцента, заслуженого вчителя України, директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 2. Призначити науково-методичними консультантами проекту:

-  Слюсар О. І., методиста кафедри філософії освіти, теорії та методики суспільствознавчих дисциплін МОІППО, з питань формування  підприємницької компетентності педагогів та вихованців шкіл-інтернатів;

-  Мілєйко О. О., методиста кафедри теорії й методики управління навчальними закладами освіти МОІППО, з питань організації освітнього процесу в закладах інтернатного типу;

-  Пінюгіну К. О., завідувача навчально-методичною лабораторією практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання МОІППО, з питань психологічного супроводу реалізації проекту.

 1. Встановити терміни реалізації обласного освітнього проекту «Підприємницька  компетентність – шлях до успішного життя»:

 2017 – 2018 р.р.

 1. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Шуляр В. І.):
  1. провести навчання педагогічних працівників інтернатних закладів-учасників проекту щодо формування в учнів навичок підприємливості;
  2. надавати консалтингові послуги учасникам проекту;
  3. заслухати попередні та кінцеві результати реалізації обласного освітнього проекту на засіданнях ученої ради МОІППО.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора департаменту                                         Г. Л. Каськова

Додаток

до наказу департаменту

освіти і науки Миколаївської   

облдержадміністрації

від_________№____________

Список  інтернатних закладів Миколаївської обласної ради – учасників обласного освітнього проекту «Підприємницька компетентність – шлях до успішного життя»

1. Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. № 3  

  2. Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3

3. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації»

4. Миколаївська спеціальна  загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. № 6

5. Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

6. Антонівська загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст.

7. Володимирівська загальноосвітня школа-інтернат

8. Комунальний заклад «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І–ІІІ ступенів»

9. Мішково-Погорілівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат

 І–ІІІ ступенів.

 10. Лисогірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

 11. Привільненська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

 12. Широколанівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

Директор МОІППО                                                       В. І. Шуляр

ПОГОДЖЕНО:

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_20170228_094453 (2).jpg)IMG_20170228_094453 (2).jpg[ ]1657 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170228_094518.jpg)IMG_20170228_094518.jpg[ ]3080 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170228_112205.jpg)IMG_20170228_112205.jpg[ ]2839 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170228_115951.jpg)IMG_20170228_115951.jpg[ ]1580 Кб

День цивільного захисту

             17 травня 2017 року в Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради проведено День цивільного захисту.

             Учнями та працівниками відпрацьовано дії при евакуації. Вчителями основ здоровʼя та фізичної культури проведено загальношкільну теоретичну вікторину «Правила поведінки при евакуації», показовий виступ загону юних пожежників «Практичні дії при виникненні пожежі» з використанням засобів пожежогасіння та індивідуального захисту. Медична сестра та загін  юних рятувальників підготували виступ  про надання першої медичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації.    

            Учні школи-інтернату закріпили уміння, навички щодо збереження та захисту життя і здоровʼя під час надзвичайних ситуацій. 

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_3027.JPG)IMG_3027.JPG[ ]5449 Кб
Скачати цей файл (IMG_3104.JPG)IMG_3104.JPG[ ]3493 Кб
Скачати цей файл (IMG_3133.JPG)IMG_3133.JPG[ ]4776 Кб

День пам'яті та примирення

З 3 по 5 травня 2017 року в Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів пройшла підготовча робота з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі.

 • Учнями школи 5-9 класів була надана господарська допомога ветеранам, вдовам Другої світової війни та родинам загиблих воїнів.
 • Упорядкована територія біля пам’ятника Невідомому Солдату та сам пам’ятник.
 • Підготовлена виставка книг та історичних документів «Подвиг не має забуття».
 • Учнями 1-9 класів виготовлені червоні маки – символ пам’яті в Україні.
 • Протягом тижня для учнів школи демонструвалися ряд документальних та художніх фільмів: «Битва за Київ», «Війна без переможців», «В бій ідуть одні старики», «Батальйони просять вогню», «Чотири танкіста і собака», «На війні як на війні».
 • Відвідали сільський музей Бойової Слави учні 3 класу.
 • 5 травня проведена загальношкільна лінійка «Всіх пам’ятаємо: і мертвих, і живих», на якій діти вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання
 • Класними керівниками проведені виховні години «Ми про вас пам’ятаємо» (1 кл, Приходько О.С., 2 кл. Першко І.М.), «Той травень в пам’яті людей» (3 кл, Гурінчук С.М., 4 кл, Суханова Т.С.), «Ті дні у пам’яті народній» (5-9 кл.)

9 травня педагогічний колектив та учні школи-інтернату поклали квіти до меморіалів Невідомого солдата та Скорботної матері.

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_2898.JPG)IMG_2898.JPG[ ]3010 Кб
Скачати цей файл (IMG_2916.JPG)IMG_2916.JPG[ ]2581 Кб
Скачати цей файл (IMG_2918.JPG)IMG_2918.JPG[ ]2073 Кб
Скачати цей файл (IMG_2926.JPG)IMG_2926.JPG[ ]2589 Кб

Велике прибирання

29 квітня 2017 року у рамках всеукраїнського фестивалю «Чисто FEST» учні та учителі Лисогірської школи-інтернату приєдналися до усіх людей України і вийшли на велике прибирання. Прибирали від сміття територію біля сільського місточка на березі річки, де люблять відпочивати селяни. Очистили  все від пластику та сухостою, охайно загребли травичку та встановили таблички  зі зверненням до людей про те, щоб не смітили і прибирали після себе. 

Вкладення:
Скачати цей файл (_DSC0378.JPG)_DSC0378.JPG[ ]7425 Кб
Скачати цей файл (_DSC0386.JPG)_DSC0386.JPG[ ]7343 Кб
Скачати цей файл (_DSC0395.JPG)_DSC0395.JPG[ ]6954 Кб
Скачати цей файл (_DSC0420.JPG)_DSC0420.JPG[ ]3851 Кб

День Європи у школі-інтернаті

У Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті розпочалися заходи по відзначенню Дня Європи. 11 травня 2017 року відбулася церемонія підняття Державного прапору України, прапору Європейського Союзу та флешмоб «Україна і Європа єдині»

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_20170513_091715.jpg)IMG_20170513_091715.jpg[ ]3859 Кб
Скачати цей файл (IMG_2979.JPG)IMG_2979.JPG[ ]3006 Кб
Скачати цей файл (IMG_2984.JPG)IMG_2984.JPG[ ]2916 Кб

Охорона праці очима дітей

27 квітня 2017 року учні Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Дробуш Дмитро (4 клас), Парусова Катерина (6 клас), Сільченко Валерія (8 клас) відвідали Управління Держпраці у Миколаївській області, де за рішенням членів організаційного комітету отримали призи глядацьких симпатій за участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей». 

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_20170427_134915.jpg)IMG_20170427_134915.jpg[ ]3140 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170427_142837 (1).jpg)IMG_20170427_142837 (1).jpg[ ]2274 Кб
Скачати цей файл (IMG_20170427_142858.jpg)IMG_20170427_142858.jpg[ ]2168 Кб

Тиждень дитячої та юнацької книги

              З метою популяризації дитячої книги, залучення учнів до читання з 03 по 07 квітня 2017 року у Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради проведено ряд заходів до тижня дитячої та юнацької книги. На загальношкільній лінійці відзначено найкращих читачів шкільної бібліотеки. Для учнів 1-9 класів працювала галерея висловів «Книга – джерело знань» та виставка-панорама «Чарівний світ книжковий», для учнів 1-4 класів проведено конкурс малюнків «Я малюю казку», учні 5-9 класів змагалися у літературній вікторині «Найрозумніші – начитані», а учні 3 та 4 класів – у літературній грі «Мандрівка казковими стежинками». Найочікуванішою подією стала посвята у читачі шкільної бібліотеки першокласників, які навчилися користуватися книгою, вивчили правила поводження у бібліотеці. Найактивніші учасники та переможці заходів нагороджені грамотами та подяками директора школи.

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_2125.JPG)IMG_2125.JPG[ ]3050 Кб
Скачати цей файл (IMG_2229.JPG)IMG_2229.JPG[ ]2986 Кб

Конкурс «Великодня композиція»

           14 квітня 2017 року напередодні Великодня у Шевченківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради проведено конкурс «Великодня композиція».

           Великодні композиції, представлені учнями 1-9 класів, були різноманітними, яскравими та святковими.

           Також на конкурс були представлені роботи учнів шкільного гуртка паперопластики «Паперові фантазії» (керівник Покотилова І.С.).

            Журі складно буловизначити  кращу роботу, адже  у кожну з них діти  вклали  часточку своєї душі.

            Дітям допомагали вихователі, класні керівники та батьки.

Вкладення:
Скачати цей файл (IMG_2596.JPG)IMG_2596.JPG[ ]3201 Кб
Скачати цей файл (IMG_2603.JPG)IMG_2603.JPG[ ]3672 Кб

Екскурсія до музею І. Карпенка-Карого

Вивчаючи творчість відомого українського письменника І.Карпенка-Карого, учні 6  та 8 класів Лисоірської школи-інтернату   відвідали його музей на хуторі Надія. 28 квітня діти разом із вихователями та вчителями української мови і літератури вирушили на екскурсію. У музеї вони дізналися багато цікавого  про життя та творчість І. Карпенка-Карого. Діти були у захваті від розповідей екскурсовода та від зовнішнього вигляду садиби. На зворотньому шляху діти  побували і в  м. Кропивницькому, де саме зараз цвітуть тюльпани та інші  весняні квіти у міському дендропарку. Всі отримали масу задоволення та багато гарних вражень.

Вкладення:
Скачати цей файл (_DSC0087.JPG)_DSC0087.JPG[ ]7732 Кб
Скачати цей файл (_DSC0179.JPG)_DSC0179.JPG[ ]6802 Кб
Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання