Єдина Країна! Единая Страна!
 
21 | 03 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідНа допомогу вчителю правознавства

БАНК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ з курсу за вибором «ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ОЧИМА ШКОЛЯРІВ»

На виконання «Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» до системи загальної середньої освіти запроваджено курс за вибором учнів «Запобігання корупції очима школярів».

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти підготовлено адаптовану програму з курсу, навчально-методичні матеріали до курсу та банк практичних завдань.  

 

Вкладення:
Скачати цей файл (БАНК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.docx)БАНК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.docx[ ]3169 Кб

Практичні заняття з Основ правознавства

Програма з Основ правознавства 2017 р. передбачає практичні заняття. Рекомендації щодо проведення одного з них наведені у Додатку 

Зміни у статусі Конституційного Суду України

Із метою реалізації конституційних змін щодо правосуддя від 2 червня 2016 року , була ухвалена нова редакція Закону України "Про Конституційний Суд України" від 13 липня 2017 року.

У Додатку наведено вибірку із Закону (з акцентуацією положень, які зазнали змін).

Електронне урядування (електронна демократія)

Електронне урядування є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління. Чимало країн уже активно застосовують електронне урядування. Україна має у цьому свої успіхи. Крім того, у 2017 р. була прийнята Концепція розвитку електронного урядування в Україні.

«Декомунізація» у нормативних актах

У 2015 р. розпочалася декомунізація, наслідком якої є «очищення публічного простору від тоталітарної символіки, відхід від радянського минулого та його переосмислення». Така політика, що неоднозначно сприймається населенням, тим не менше набула статусу державної та втілилася у низці нормативно-правових актів:
• Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 09.04. 2015
• Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04. 2015
• Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» від 09.04. 2015
• Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» від 09.04. 2015
• Закон України «Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки» від 16.05.2017
• Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до держав - партнерів України щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні злочином геноциду Українського народу» від 07.12.2016

Роз'яснення змісту прийнятих законів в інфографіці подається на сайті Українського інституту національної пам’яті http://www.memory.gov.ua/page/dekomunizatsiya-0

Права людини: сучасні підходи

Права людини – це складне багатомірне явище, що має еволюційний характер. Проблема прав людини розв'язувалася по-різному залежно від епохи, її ідей, традицій, соціальних пріоритетів. У кожну епоху розвитку суспільства існували свої уявлення про права окремої особи, про належне та заборонене в її поведінці. Доктрина прав людини та законодавство постійно вдосконалюються у зв’язку з динамічністю процесів у самому соціальному середовищі.

Одним із сучасних поглядів на права людини є виокремлення  четвертого покоління прав, яке формується внаслідок науково-технічного прогресу та розвитку ідеї про "суверенітет особистості".

 

Судова реформа

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" визначила cеред першочергових реформ, які необхідно впровадити, судову реформу. Її метою є утвердження такого правопорядку, який грунтується на високому рівні правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб'єктів суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення - справедливого їх відновлення в розумні строки.

Зміни до Конституції України у 2016 році

30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України (Закон України "Про внесенння змін до Конституції України (щодо правосуддя)"). 

Статистичні та моніторингові дослідження

У правознавстві досить часто використовуються дані статистичних  і моніторингових досліджень (як загальнонаціональних, так і регіональних) - відносно правопорушень, покарань, адміністративно-територіального устрою тощо

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У РАМКАХ НАВЧАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА

Оскільки  національна ідентифікація  є суб’єктивно-об’єктивним процесом і визначається не лише самопошуком і  внутрішніми відчуттями індивіда щодо своєї етнічної, мовної, культурної та іншої належності, а й соціальним середовищем, впливом  багатьох зовнішніх чинників, то значна роль у процесі формуванні національної ідентичності  відводиться соціальним інституціям.

Однією з таких інституцій є система освіти, яка завдяки своїм механізмам формування повноцінної соціально інтегрованої особистості, виконує важливу функцію – забезпечує існування простору для процесів ідентифікації індивіда за різними ознаками, у тому числі етнокультурною та громадянською. Навчання історії, громадянознавства, правознавства, предметам морально-духовного спрямування, економіки та іншим соціогуманітарним курсам  викликає необхідність  замислюватися над власним походженням, ментальними рисами, життєвими цінностями, соціально-політичними орієнтирами, громадянською позицією, принципами співіснування різних етнічних груп, регіональними та світовими відмінностями етнокультурного та політичного життя  тощо.   Найважливіше завдання системи освіти у площині формування національної ідентичності полягає в тому, щоб не лише забезпечити  молодь знаннями стосовно історії людства та країни (краю), культури, сфери відносин «людина-держава» тощо, а напрацювати багатокомпонентні механізми, які б забезпечували формування національної ідентичності та національної свідомості, які не є сталими утвореннями і можуть змінюватися впродовж всього життя людини.

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання