wrapper

flat facebook32x32    10423 64   

Реалізація Концепції Нової української школи – це складне та багатофакторне завдання, що постає перед усіма органами управління освітою та освітніми установами. Успішність освітньої реформи системи загальної середньої освіти головним чином залежить від сприйняття та підтримки її ідей педагогами, готовності їх усвідомлено змінюватися та наполегливо працювати. Для вчителів визначальним у Концепції є новий компетентнісний зміст освіти, орієнтація на потреби учнів, дитиноцентризм, формування цінностей, «педагогіка партнерства» між учнем, учителем і батьками. Запровадження нового змісту освіти та інноваційних технологій навчання, зміна ролі вчителя та способів співпраці педагога та дитини на основі «педагогіки партнерства» потрібує ґрунтовної підготовки вчителів початкових класів за новими методиками та освітніми технологіями.

Квітень 2018 року

Травень 2018 року

Червень 2018 року

Серпень 2018 року

Вересень 2018 року

Жовтень 2018 року

Листопад 2018 року

Грудень 2018 року

http://www.zoofirma.ru/