wrapper

flat facebook32x32    10423 64   

Головною метою діяльності лабораторії організації освітнього процесу та інформаційного забезпечення МОІППО є організаційне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів області, пошук, розробка, апробація та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на оновлення форми та змісту регіональної післядипломної освіти, виконання інших повноважень, делегованих адміністрацією інституту. Лабораторія системно організовує, створює, експериментує, апробує, освоює та зберігає соціально значущі освітні нововведення.

Досягнення визначеної мети передбачає реалізацію таких завдань:

  • забезпечення належного рівня освітнього процесу в інституті, здійснення заходів, спрямованих на організацію підвищення кваліфікації;
  • організація діяльності із забезпечення якісної освіти, розробка та запровадження системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, контроль ефективності та якості освітнього процесу;
  • координація діяльності структурних підрозділів навчально-методичного спрямування щодо планування та організації курсів підвищення кваліфікації та освітнього процесу;
  • підготовка статистичних та інших звітів.

Склад лабораторії:

n1 Султанова Ірина Василівна, завідувач лабораторії організації освітнього процесу та інформаційного забезпечення
n2

Трубнікова Інна Олександрівна, методист лабораторії організації освітнього процесу та 

інформаційного забезпечення

n3 Кондратьєва Ольга Олексіївна, методист лабораторії організації освітнього процесу та інформаційного забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoofirma.ru/