wrapper

flat facebook32x32    10423 64   

Із 31 жовтня до 07 листопада 2018 року кафедрою теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО проведено обласну інтернет-конференцію вчителів математики «Оновлення змісту освіти як один із шляхів реалізації Концепції «Нова українська школа».

Актуальність заходу визначається потребою громадського обговорення процесу пошуку ефективних шляхів формування вчителя нової української школи та сучасних тенденцій методичного забезпечення його фахової підготовки в післядипломній освіті.

Провідна ідея заходу – обмін досвідом та ідеями між педагогами, науковцями області та стимулювання творчої діяльності молодих спеціалістів.

У ході конференції передбачалася робота в секціях:

  1. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках математики.
  2. Від традиційного до сучасного уроку математики.
  3. Моделювання ключових компетентностей на уроці математики в умовах нової української школи.
http://www.zoofirma.ru/