wrapper

flat facebook32x32    10423 64   

Мета діяльності: навчально-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти Миколаївської області в умовах освітньої реформи.
Навчально-методична лабораторія практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання МОІППО забезпечує діяльність психологічної служби системи освіти області, а саме:

 • науково-методичне керівництво психологічною службою у системі освіти області, включаючи систему професійно-технічної
 • надає навчально-методичну, інформаційну, консультативну та експертну підтримку працівникам психологічної служби;
 • здійснює та організовує дослідження за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
 • впроваджує досягнення психологічної і соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби;
 • організовує діяльність методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
 • впровадженує в діяльність служби новітні методи і технології практичної діяльності;
 • кадровий менеджмент: організація підвищення кваліфікації та розвитоку професійної компетентності працівників психологічної служби; оцінюванні, прогнозуванні та формуванні освітньої політики

Працівники навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання в своїй роботі керуються базовими принципами організації психологічної служби:

 • науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;
 • міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;
 • людиноцентризм та партнерство;
 • дотримання норм професійної етики.

Система роботи лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання МОІППО спрямована на подальший розвиток та удосконалення діяльності психологічної служби системи освіти Миколаївської області.

Сливінська Тетяна Олександрівна, завідувач навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання, організаційно-методичне керівництво діяльністю працівників психологічної служби системи освіти Миколаївської області
Коло педагогічних інтересів: психологічний супровід розвитку особистості на різних етапах життєдіяльності, формування готовності працівників психологічної служби до здійснення професійної діяльності в умовах освітнього закладу

Алхімова Кльона Юріївна, методист навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання, навчально-методичний супровід професійної діяльності соціальних педагогів системи освіти Миколаївської області
Коло педагогічних інтересів: впровадження у практику роботи працівників психологічної служби інноваційних проектів та програм, підготовка практичних психологів та соціальних педагогів до професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти

 

http://www.zoofirma.ru/