Мета діяльності: модерація процесів реформування регіональної системи освіти в умовах децентралізації та реалізації завдань Концепції «Нова українська школа»

Основні завдання: 

 • працівники лабораторії здійснюють модерацію процесів реформування регіональної системи освіти в умовах децентралізації та реалізації завдань Концепції «Нова українська школа»;
 • лабораторія виконує навчальну, методичну, координаційно-консультативну, організаційну діяльність з одного або кількох споріднених напрямів відповідно до напрямів курсів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів закладів загальної середньої освіти області, методистів науково-методичних служб органів управління освітою місцевого самоврядування;
 • педагогічні працівники лабораторії систематично оновлюють зміст усіх видів діяльності з напрямів, що забезпечуються лабораторією відповідно до нормативно-методичної документації законодавства про освіту та розпорядчих документів директора МОІППО; 
 • лабораторія здійснює організаційно-методичний супровід навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та діяльності педагогічних працівників за замовленням відповідних закладів загальної середньої освіти, інтернатних закладів Миколаївської обласної ради, працівників науково-методичних служб органів управління освітою місцевого самоврядування за певними напрямами;
 • лабораторія розробляє та реалізує навчально-тематичні плани, що відповідають профілю лабораторії, відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів закладів загальної середньої освіти області, інтернатних закладів Миколаївської обласної ради, методистів науково-методичних служб органів управління освітою місцевого самоврядування;
 • педагогічні працівники лабораторії забезпечують навчальний процес в МОІППО за закріпленими за лабораторією напрямами, що узгоджується із категорією слухачів курсів підвищення кваліфікації та специфікою лабораторії;
 • лабораторія здійснює постійний контроль якості процесу навчання, що забезпечує педагогічний склад лабораторії, а саме розроблення й затвердження в установленому порядку засобів діагностики рівня професійно-фахових знань і умінь слухачів курсів підвищення кваліфікації;
 • педагогічні працівники лабораторії здійснюють навчально-методичний супровід міжнародних, всеукраїнських, обласних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень тощо), що проводяться на базі МОІППО;
 • працівники лабораторії систематично вивчають професійний досвід педагогічних та керівних кадрів закладів загальної середньої освіти області, інтернатних закладів Миколаївської обласної ради, методистів науково-методичних служб органів управління освітою місцевого самоврядування, рівень їх теоретичної і практичної підготовки, результатів підвищення кваліфікації (у курсовий та міжкурсовий періоди);
 • педагогічні працівники лабораторії сприяють педагогічним та керівним кадрам закладів загальної середньої освіти області, інтернатних закладів Миколаївської обласної ради, методистам науково-методичних служб органів управління освітою місцевого самоврядування в організації та проведенні проектної, дослідно-пошукової, експериментальної діяльності, тощо;
 • педагогічні працівники лабораторії беруть участь у розробці документів із питань забезпечення діяльності МОІППО; 
 • лабораторія здійснює експертну діяльність, готує пропозиції та інформацію (відповідно до свого профілю) на виконання документів, що надходять із Міністерства освіти і науки України, органів виконавчої влади, органів самоврядування, науково-методичних установ;
 • педагогічні працівники лабораторії надають платні освітні та інші послуги;
 • працівники лабораторії рецензують програми, навчально-методичні матеріали або інші матеріали, що надходять до МОІППО відповідно до профілю своєї лабораторії;
 • педагогічні працівники лабораторії готують і видають матеріали в наукових, науково-методичних, методичних, педагогічних та фахових виданнях;
 • лабораторія координує діяльність Регіональних центрів розвитку освіти в сучасних умовах

Педагогічні працівники Лабораторії:

завідувачка – Ольга Мілєйко, напрям діяльності:

 • Організація науково-методичного супроводу розбудови освітнього середовища регіону в умовах децентралізації та реалізації Концепції «Нова українська школа»
 • Науково-методична підтримка керівних та педагогічних працівників інтернатних закладів освіти у реалізації ними нового змісту освіти на курсах підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період.

Надання практичної методичної допомоги
Тел. 0932246993; 0688225901

методист – Тетяна Бурлака, напрям діяльності:

 • Науково-методичний супровід діяльності методичних служб органів управління освіти місцевого самоврядування в умовах децентралізації.
 • Науково-методичний супровід створення та діяльності опорних шкіл та їх філій в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

Тел. 0973477414

методист – Тетяна Деміракі, напрям діяльності: 

 • Теоретичний, координаційний-консультативний та організаційно-методичний супроводи підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗЗСО області під час курсів і в міжкурсовий періоди на основі андрагогіки.
 • Науково-методичний супровід створення та використання освітнього середовища в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Тел. 0964076430