Загальна інформація: Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти – це базовий структурний підрозділ МОІППО, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, до складу якого входять завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, науково–педагогічні працівники (4 доценти – кандидати наук, 5 старших викладачів), педагогічні працівники (методист), лаборант. 

Метою діяльності кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО є забезпечення науково–теоретичного, науково–методичного, практико орієнтованого підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів, управління освітнім процесом і науково–дослідною діяльністю суб’єктів освітнього процесу.

Основні завдання кафедри:

  • Розвиток психолого–педагогічних й управлінських компетентностей педагогічних і керівних кадрів в сучасних умовах.
  • Науково–теоретичний та організаційно–методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів області під час курсів і в міжкурсовий період на основі сучасних методів навчання дорослих.
  • Пошук, розробка, апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій та використання сучасних психолого–педагогічних досягнень, спрямованих на оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти.
  • Проведення науково–експериментальних досліджень, публікація, аналіз і впровадження їх результатів; розроблення науково–дослідної теми кафедри; інша науково–дослідна робота за профілем кафедри.
  • Розвиток зв’язків з навчальними та науковими установами, громадськими об’єднаннями регіонального, національного і міжнародного рівня.
  • Підвищення ефективності діяльності кафедри, постійний розвиток власної професійної компетентності науково–педагогічних і педагогічних працівників кафедри.

Склад кафедри:

tixonova   Тихонова Тетяна Валентинівна

   завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент

  Кандидатська дисертація: «Педагогічні умови професійного саморозвитку    майбутнього вчителя інформатики», 2001 рік. Спеціальність – 13.00.04 – Теорія і  методика професійної освіти

  Докторська дисертація: «Дидактичні засади конструювання змісту інформаційно–    технологічних дисциплін у системі вищої освіти», 2018 рік. Спеціальність – Теорія навчання

Коло наукових інтересівчитати далі...

 

Домаскіна Марина Анатоліївна – domaskina

кандидат економічних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація спеціалізації та розмірів фермерських господарств» (2011р.)

Коло наукових інтересів: дослідження операцій в економіці, моделювання виробничих процесів, цифрові технології в освіті, технології дистанційного навчання читати далі... 

 

xozratkulova   Хозраткулова Ірина Анатоліївна -  

   кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Закінчила Миколаївський       педагогічний інститут ім. В. Г. Белінського за фахом «Практична психологія».

  Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні засади виявлення та подолання насилля  у підлітковому середовищі».

   Коло наукових інтересів пов’язано з проблемами психолого–педагогічної соціалізації    дітей та молоді; основними аспектами професійного здоров’я педагогічних кадрів та  факторами формування  насильницької поведінки підлітків читати далі...

 

Лисиця Григорій Григорович - lisica

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти.

Тема дисертаційного дослідження: «Организация обучения старшеклассников с повышенной обучаемостью» читати далі...

 

Ляхова Валентина Петрівна -

старший викладач. Закінчила інститут ім. В. Г. Белінського за фахом «Учитель співу, мови та літератури» та університет імені В. О.  Сухомлинского за спеціальністю «практичний психолог».

Коло наукових інтересів:  пошук психологічних механізмів, технології гуманізації шкільного середовища читати далі...

 

Півень Галина Григорівна - piven

старший викладач кафедри. Закінчила Сімферопольський державний університет в 1984 році за спеціальністю «Біолог. Хімік. Викладач біології та хімії» та Одеський державний університет в 1991 році за спеціальністю «практична психологія». Коло наукових інтересів: практична психологія, проектна діяльність, інноваційна діяльність у закладах освіти читати далі...

 

golubchenko   Голубченко Тетяна Дмитрівна - 

  старший викладач кафедри

   У 1995 році закінчила Миколаївський педагогічний інститут    ім. В.  Г. Белінського за  фахом «Учитель російської мови та літератури».

   У 2005 році –    Національну академію державного управління при Президентові України,  за спеціальністю    «Проектний менеджмент». Сфера наукових інтересів: кадровий  менеджмент, стратегічний   менеджмент, комунікативний менеджмент читати далі...

  

Дроздова Наталія Геннадіївна - drozdova

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри. Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут у 1986 році за фахом «Інженер-будівельник»; у 2004 році закінчила Одеський регіональний інститут державного управління при Президенті України за фахом «Державне регіональне управління».

Коло наукових інтересів: менеджмент якості в управлінні закладами освіти.

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

krachko  Крячко Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри.

  Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут у 1978 році за фахом «вчитель  історії і суспільствознавства».

  Коло наукових інтересів: медіаосвіта: можливості для становлення особистості дитини, права   дитини, краєзнавство в системі позаурочної виховної роботи, інноваційні технології  виховання.

 

Кулешова Оксана Анатоліївна -  kulewova

старший викладач кафедри. Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Бєлінського у 1996 році за фахом «Учитель російської мови і літератури та української мови і літератури».

Коло наукових інтересів – освітн і вимірювання в управлінні закладом освіти, моніторинг у системі внутрішньої якості освіти закладу освіти, тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів читати далі...

 

Слюсар Ольга Іванівна -

методист кафедри.  Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за фахом «Географ. Викладач» у 1983 році

Напрями роботи:
- підвищення кваліфікації учителів географії, рідного краю, економіки;
- розробка та публікація навчальних матеріалів для підвищення кваліфікації учителів та для загальноосвітньої школи;
- організація учнівських олімпіад, турнірів з географії, економіки та учительських конкурсів фахової майстерності; читати далі...

Стеблюк Юлія Анатоліївна - steblyuk

лаборант кафедри. Закінчила Бердянський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» у 1979 році, отримала кваліфікацію «вчитель початкових класів».