Кафедра теорії й методики дошкільної та початкової освіти є структурним підрозділом Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета діяльності: підготовка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та початкової школи до реалізації ідей та положень концепції «Нова українська школа»; підготовка вчителів початкових класів до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, орієнтація на інноваційний шлях розвитку дошкільної та початкової освіти, впровадження сучасних наукових досягнень у практику роботи педагогічних працівників засобами проведення експериментально-дослідної діяльності.

Основні завдання:

  1. Організація освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів.
  2. Проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів та початкової школи.
  3. Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітній школі І ступеня.
  4. Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам регіону.
  5. Науково-методичний супровід мережевої взаємодії в педагогічному просторі дошкільної та початкової освіти регіону.

Тема кафедрального дослідження: Науково-методичний супровід формування цілісної картини світу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах реалізації компетентнісної парадигми

sokurenkoСокуренко Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти.
Тема дисертаційного дослідження: Формування світорозуміння дитини шестирічного віку засобами ігрової діяльності

Коло наукових інтересів:
• формування світогляду особистості;
• методики дошкільної та початкової освіти;
• підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями;
• підготовка педагогів до науково-дослідницької діяльності у післядипломній освіті; педагогічні технології.
Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.: 097 328 68 86

 

 

stepanecСтепанець Наталія Михайлівна, доктор філософії в галузі освіти.
Посада: доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти.
Тема дисертаційного дослідження: Модернізація навчально-виховного процесу в сільській малокомплектній школі в умовах компетентнісного спрямування початкової освіти
Коло наукових інтересів:
• особливості організації освітнього процесу у 1–2 класах Нової української школи;
• компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти;
• навчальне співробітництво в системах роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти ;
• формувальне оцінювання в початковій школі;
• евристика: використання в роботі педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
• інтеграція змісту навчальних предметів в умовах зведеного класу (класу-комплекту) початкової школи.
Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.: 0639755412; 0501628040

olijnykОлійник Лія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України.

Посада: доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти.
Тема дисертаційного дослідження: Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку.
Коло наукових інтересів:
• педагогіка статевого виховання;
• педагогіка та психологія раннього дитинства;
• основи методик дошкільної та початкової освіти;
• інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Публікації:
1. Олійник Л. М. Змішане навчання – модель ефективної організації курсів підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти // Вересень. Науковий часопис. Миколаїв : ОІППО. – № 1-2. (72-73) – 2016. С. 33-39.
2. Олійник Л. М. Використання базових сервісів Google в організації змішаного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти / Збірник конкурсних робіт за підсумками проведення конкурсу на кращу випускну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації у 2015–2016 роках. За загальною редакцією Сорочан Т. М. ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 122-132
3. Олійник Л. М. Організація очно-дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті із застосуванням хмарних технологій // Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 8. У 2 ч. : Ч. 2. /Укл. Холін Ю. В., Т. О. Маркова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 98-110.
4. Олійник Л. М. Підвищення інформаційної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти для роботи з обдарованими дітьми // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 червня 2016 р., Миколаївська область. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016. – 144 с.
5. Олійник Л. М. Статеве виховання дітей – підґрунтя репродуктивного здоров’я молоді // Репродуктивне здоров’я в інформаційному суспільстві: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 9-20 червня 2016 р., м. Київ / [за заг .ред. Л. Л. Ляхоцької] – НАПН України, Ун-т менедж. освіти-Український відкритий університет післядипломної освіти. – К., 2016. – 32 с.
6. Олійник Л. М. Медіаграмотність школярів як засіб протистояння моббінгу та кібербуллінгу // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, обласної науково-практичної конференції «Від медіа грамотності до медіа культури» 27 квітня 2016 у МОІППО / Вересень. Науковий часопис. – № 1-2. (72-73) – 2016. С. 101-109.
7. Олійник Л. М. Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу / Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16–17 вересня 2016 р.): в 3 т. / за заг. ред. М. Б. Євтуха та В. М. Федорця. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2016. Т. 1. – С. 175-179.
8. Олійник Л. М. Дидактичний супровід ігор малят – активізація спонтанної діяльності // Дошкільне містечко : Он-лайн журнал для фахівців дошкільної освіти України. № 5. – 2016. Славутич. – С. 25-32
9. Олійник Л. М. Хмарні технології як засіб підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти Миколаївщини // Інноваційні технології в дошкільній освіті : Збірник абстрактів Міжнародної науково-практична інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2018 р. / за заг ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. – С. 221-223.
10. Олійник Л. М. Мережевий проект «Підготовка випускників закладів дошкільної освіти до навчання у Новій українській початковій школі» // Матеріали Х Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій 20-21 вересня 2018 року. – [Упор. Назаренко Г. А.] – У двох томах. – Т. 1. – Черкаси: ЧОПОПП, 2018. – С. 144-119.
Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.: 0679053047; 0507308669
Навчальний блог викладача МОІППО «Навчання для майбутнього» https://liyalno1.blogspot.com/

mileninaМіленіна Галина Сергіївна, кандидат педагогічних наук
Посада: доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти.
Тема дисертаційного дослідження: Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз
Коло наукових інтересів:
• основи методик дошкільної та початкової освіти;
• педагогічні ідеї Марії Монтессорі та Софії Русової у освітньому процесі дошкільної та початкової освіти;
• використання квест-технології в системі роботи педагогічних працівників дошкільної та початкової освіти
• створення освітнього середовища Нової української школи
Публікації :
1. Міленіна Г. С.Концепція національної системи освіти Софії Русової, філософський аспект. Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал – Рівне. 1(85) 2016. 125-127 с.
2. Міленіна Г. С. «Психолого-педагогічні особливості формування професійних компетентностей педагогів, які працюють з обдарованими дітьми» (2016 року). Виховання творчої особистості в педагогічній спадщині Софії Русової та Марії Монтессорі: тези доповідей Міжрегіональної інтернет-конференції.
3. Міленіна Г. С. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів : [всеукр. наук.-практ. конференція]. // Г. С. Міленіна. – Вінниця. – 2016.
4. Міленіна Г. С. Формування творчої особистості дитини дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях – Вінниця № 45 2017, - 130 -133 с.
Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.: 0666150113

prodanПродан Любов Анатоліївна
Посада: старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти
Тема дисертаційного дослідження: Педагогічні умови формування української ментальності студентів вищих педагогічних навчальних закладів у позааудиторній роботі
Коло наукових інтересів:
• підготовка вчителя початкових класів до роботи в інклюзивних класах;
• мотиваційні аспекти успішної навчальної діяльності молодших школярів;
• теорія та методика початкової освіти;
• теорія та методика дошкільної освіти.

Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.0934196432

Печерська-Кравчута Марія Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти
Коло наукових інтересів:
• система роботи з обдарованими учнями: особливості планування роботи;
• реалізація громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі;
• розвиток критичного мислення учнів;
• інноваційні підходи до вивчення іноземних мов в початковій школі.
Контактні дані:
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 0664262267

varenikВареник Тетяна Іванівна

Посада: методист із дошкільної освіти
Коло наукових інтересів:
• дидактико-методична система розвитку дитячої творчості в межах навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу;
• соціально-економічне виховання дітей дошкільного віку;
• компетентнісний підхід у формуванні культури мислення дітей дошкільного віку;
• науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у курсовий та міжкурсовий період.
Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 0965883362

rybachukРибачук Оксана Анатоліївна

Посада: методист з початкової освіти кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти

Коло педагогічних інтересів:
• теорія та методика початкової освіти;
• освітня діяльність інтернатних закладів обласного підпорядкування в умовах Нової української школи;
• структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні
Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 0680699827

 

danilenkoДаниленко Руслана Василівна

Посада: методист з початкової освіти кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти/
початкова освіта

Коло педагогічних інтересів:
• методика початкової освіти;
• соціально-педагогічна підготовка вчителя початкової школи до роботи в Новій українській школі;
• компетентнісний підхід до навчання молодших школярів на засадах НУШ
Контактні дані:
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 0955165009

kolomiecКоломієць Раїса Федорівна
Посада: лаборант кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти
Коло педагогічних інтересів:
• підготовка педагогів до пошуково-дослідницької діяльності у сфері краєзнавства та музеєзнавства;
• методики музейної та екскурсійної діяльності
• Контактні дані:
• е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 0994629338